Sinds 2001 zetelt Jo voor Groen Lede in de OCMW- en gemeenteraad.

Het motief van zijn politieke inzet is steeds hetzelfde gebleven: constructief bijdragen aan het efficiënt en sociaal besteden van de beschikbare middelen. Soms is er maar weinig speelruimte om problemen op te lossen, maar vaak zijn de keuzemogelijkheden wel aanwezig èn belangrijk. Omdat die keuzes bepalen hoeveel de overheid inzet op preventieve gezondheid, sociale zekerheid, verbondenheid, een beter leefmilieu. 

Daarom is hij politiek actief, om voldoende betaalbare sociale huurwoningen te voorzien. Om te ijveren voor meer groen in de nabijheid van de woonomgeving. Om te pleiten voor veilige en aangename verplaatsingen te voet en per fiets.

Politiek actief zijn doet Jo niet alleen, maar met een groep. Hij gaat daarbij graag in overleg met de betrokkenen en werkt dossiers grondig uit. 

Hij is ervan overtuigd dat politiek de wereld mooier kan kleuren. 

Laten we samen kiezen voor groene, verbonden zorg

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?