Jordy De Dobbeleer is gemeenteraadslid voor Groen in Ninove. Vanuit een uitgesproken engagement in het brede jeugdverenigingsleven (jeugdhuis, jeugdbeweging en jeugdraad) rolde Jordy in 2006 bij Groen. Vanaf 2012 is hij OCMW-raadslid, en later BCSD-lid. Met een positieve niet-ingenomen kijk beoordeelde hij er de individuele steunaanvragen bij het OCMW van Ninove (leefloon, huurwaarborgen, crisisopvang,…).

Sinds 2022 is hij gemeenteraadslid en OCMW-raadslid. Met Wouter Vande Winkel verdubbelde de aanwezigheid van Groen in de Ninoofse gemeenteraad. Jordy is de kritische progressieve stem in de raad. Sedert 2013 is hij fiere voorzitter van Werkpunt Ninove vzw, een sociale dienstenchequeonderneming van ongeveer 50 poetshulpen, ontstaan uit het PWA-verhaal. Zijn interesses liggen bij de zachte mobiliteit, het klimaat en gelijke kansen voor iedereen.

In 2024 staat onze samenleving voor een duidelijke keuze. In Ninove is dat nog meer uitgesproken. Schuiven we op naar het extreme, hollen we het extreme achter na of kiezen we écht voor eerlijk beleid. Kiezen voor de juiste balans tussen mens en planeet, tussen werk en privé, met echt gelijke kansen voor iedereen. Enkel met Groen worden die juiste keuzes gemaakt. Met Groen staan we voor inhoud en niet voor de vorm. In Ninove durft Jordy zijn nek uit te steken. Hij benoemt de dingen én reikt realistische oplossingen. Steun je Jordy in zijn engagement in Ninove?

Eind 2024 kan alles anders zijn, zeker in Ninove. Maak jij mee de juiste keuze, voor een eerlijk en een menselijk beleid, voor iedereen? Dat kan enkel met Groen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?