Jouw telefoonnummer blijft van jou, ook wanneer je van job verandert

21 November 2023

Jouw telefoonnummer blijft van jou, ook wanneer je van job verandert

Stefaan Van Hecke: "Het telefoonnummer is een identificatie-instrument geworden, voor bijvoorbeeld bankinstellingen via hun applicaties of door de overheid, via Itsme. Van telefoonnummer veranderen doe je niet zomaar. Het heeft een veel grotere impact op de werknemer dan vroeger het geval was."

De commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers geeft groen licht aan het wetsvoorstel van Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke dat ervoor moet zorgen dat je het recht op je eigen telefoonnummer behoudt indien je dat nummer al had voor je in dienst trad. 

Steeds meer werknemers laten hun gsm-nummer bij het begin van de indiensttreding opnemen in het abonnement van hun werkgever. Maar wat gebeurt er met dat telefoonnummer wanneer je van job verandert? Niet elke werkgever laat momenteel toe om dat telefoonnummer te behouden, sommige bedrijven eisen dat hun werknemers afstand doen van hun telefoonnummer wanneer ze uit dienst treden. Hiertegen biedt ons arbeidsrecht momenteel geen bescherming. ‘De wetgeving is niet meer in lijn met de nieuwe realiteit en dat passen we nu aan', zegt Van Hecke.

Je gebruikt je telefoonnummer om je te identificeren

‘Door de technologische ontwikkelingen is van telefoonnummer veranderen allesbehalve evident geworden. Terwijl we vroeger vaste telefoonlijnen gebruikten die werden gedeeld door meerdere mensen in een huishouden of een bureau, is een telefoonnummer nu bijna altijd aan één persoon gelinkt. We gebruiken dat nummer voor private en professionele communicatie, en we gebruiken het om ons op allerlei plekken te identificeren’ stelt Van Hecke.

Momenteel bestaat er geen wettelijke bepaling op grond waarvan de werknemer het gebruiksrecht van een nummer kan terugkrijgen op het einde van een arbeidsovereenkomst. Sommige bedrijven hebben zelf een clausule tot verplichte teruggave van het gebruiksrecht van het telefoonnummer. Vooral in verkoopsectoren en breder in de bedrijvensector is dat echter niet steeds het geval. Het wetsvoorstel van Van Hecke gaat daar nu verandering in brengen. ‘Zo’n clausule zou standaard moeten worden opgenomen in een arbeidscontract’ zegt Van Hecke.

Telefoonnummer verliezen heeft veel grotere impact op werknemer dan vroeger 

Het Groen-parlementslid werd een tijd geleden gecontacteerd door een burger die zijn telefoonnummer verloor toen hij van job veranderde. Die getuigenis zette Van Hecke aan het denken ‘Als je bedenkt hoeveel er komt kijken bij een nieuw telefoonnummer aannemen, realiseer je je dat het al lang niet meer zo maar een nummer voor telefoontjes is. Het telefoonnummer is een identificatie-instrument geworden, voor bijvoorbeeld bankinstellingen via hun applicaties of door de overheid, via Itsme. Van telefoonnummer veranderen doe je niet zomaar. Het heeft een veel grotere impact op de werknemer dan vroeger het geval was.’