Duurzame mobiliteit voor iedereen! Kathleen is ervan overtuigd dat het kan. Ze streeft naar concrete maatregelen die ervoor zorgen dat iedereen zich vrij en veilig kan bewegen in de stad of gemeente.

Als gemeenteraadslid in Melle ervaart Kathleen dat toegankelijke mobiliteit nog een lange weg heeft te gaan. In haar gemeente voert ze al zes jaar een gepassioneerde strijd voor veilige fietsinfrastructuur, vooral in de buurt van scholen. Elk kind verdient een veilige route naar school.

Kathleens visie op een toegankelijk mobiliteitsbeleid is duidelijk: obstakels wegnemen. De Vlaming en zijn stalen ros lijkt een heilige combinatie, maar toch voelt die Vlaming zich niet veilig op de fiets. Kathleens plan? Fors investeren in betere, veiligere fietspaden en fietssnelwegen. Maar ook zorgen voor meer, toegankelijker en betaalbaar openbaar vervoer. Niemand mag uitgesloten worden door te dure treintickets of beperkte opstapplaatsen. Daarnaast gelooft Kathleen in de kracht van deelmobiliteit. Deelsystemen verminderen de druk op het verkeer, zijn een duurzame oplossing voor het milieu, en bevorderen samenhorigheid en leefbaarheid in steden en gemeenten.

Voor Kathleen is het hoog tijd om mobiliteit naar een next level te brengen.

Naar een mobiliteit van verbinding, vrijheid en gelijke kansen voor iedereen

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?