Sedert het Rapport van de Club van Rome (1972) heeft Lieve zich ingezet voor natuur, milieu en klimaat. Ze is ook bekommerd om het Zuiden en om de kansarmen hier bij ons.

Als senior is Lieve actief bij leeftijdgenoten en denkt ze aan de toekomst van de kleinkinderen. En hun kleinkinderen.

Doe zoals Lieve en schenk iedereen een glimlach.

Alle beetjes helpen en iedereen telt mee.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?