Lydia werkt als cipier in de gevangenis. Een moeilijke omgeving: zowel voor gedetineerden als voor het personeel. Te weinig mensen en middelen en te veel gedetineerden bijeen zorgen voor stress en spanningen. Elke dag ervaart zij hoe noodzakelijk een verbetering van de leef- en werkomstandigheden zijn. Haar ervaring is dat een duidelijke en eerlijke communicatie en een respectvolle houding, de beste manieren zijn om deze problematiek het hoofd te bieden.

Als moeder die een zoon verloor aan een designer drug pleit zij ook voor betere preventie door de toegankelijke (online) verkoop hiervan aan banden te leggen en liefst volledig onmogelijk te maken. Inzetten op preventie door het vergroten van kennis en de bewustmaking van het gevaar van drugs, maar tegelijk ook het stigma van een verslaving wegnemen zijn voor haar noodzakelijk om levens te redden. Zij vertelt het verhaal van haar zoon open en eerlijk in een boek dat zij zelf schreef, om zo anderen te waarschuwen voor de gevaren van (designer) drugs.

Problemen eerlijk benoemen, zodat we ze kunnen aanpakken en in dialoog blijven gaan met elkaar, dat wil zij ook doen in de politiek, want iedereen verdient een eerlijke kans.

Door oprecht te luisteren naar elkaar kunnen je verschillen en afstanden overbruggen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?