Vind jij dat een Vlaamse overheid vooral moet zórgen voor haar burgers? 

Maarten ook. Hij vindt dat de regering haar verantwoordelijkheid ontloopt en wil hier verandering in brengen.

Het is de plicht van de overheid om te zorgen voor haar inwoners en een beleid te voeren dat iedereen meeneemt. Een gezonde, zorgeloze en gelukkige toekomst voor iedereen, moet het ultieme doel zijn. 

Als leidinggevende in de sociale sector ziet Maarten echter jaar na jaar meer mensen uit de boot vallen, door het steeds asocialere beleid van rechtse regeringen. Een beleid dat voornamelijk gebaseerd is op wantrouwen. 

Een sociaal rechtvaardig beleid voeren is een kwestie van keuzes maken.

Onze regering geeft miljarden uit aan subsidies voor de fossiele brandstofindustrie, dienstenchequebedrijven en privéluchthavens, en maakt dus bewust de keuze om deze centen niet te investeren in zorg voor haar inwoners. 

Daarom vindt Maarten het belangrijk om zich te engageren bij Groen. Want énkel met Groen krijg je betaalbaar openbaar vervoer, menswaardige zorg voor onze ouderen, kinderen en zorgbehoevenden en een klimaatbeleid dat iedereen meeneemt.

Op 9 juni kan ook jij een keuze maken. Wil je iets doen? Stem dan Groen!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?