Droom jij ook van een Vlaanderen waar iedereen gelijke kansen krijgt? Waar ook nieuwkomers een eerlijke kans krijgen om een nieuw leven op te bouwen? Dan is jou stem voor Groen de stem die het verschil kan maken. Voor Mariam zijn welzijn, gelijke kansen, integratie en onderwijs de belangrijkste thema's in de verkiezingen. Het is tijd voor eerlijk, toegankelijk en humaan beleid dat iedereen recht geeft op een goede startpositie zonder drempels, ook voor wie het moeilijk heeft. Met Groen wil Mariam hiervoor haar verantwoordelijkheid nemen en kiezen voor een verdraagzame en warme samenleving. 

Met jouw stem en Groen aan het roer kan werk gemaakt worden van een inclusief en verdraagzaam Vlaanderen. Stem voor verandering. Stem voor een Vlaanderen waar niemand uitgesloten wordt! Stem op Mariam om mee te bouwen aan een Vlaanderen waar iedereen zich thuis voelt en kan bijdragen aan een eerlijke, gezonde en verdraagzame toekomst. 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?