Ons klimaat beschermen, dat betekent 55% minder CO2 vóór 2030. Dat is binnen 6 jaar. Mattijs is vastbesloten daar werk van te maken.

Toekomstgerichte oplossingen

Mattijs kiest consequent voor een oplossingsgerichte aanpak. Hij zet zich in voor een duurzaam en democratisch Vlaanderen, België, Europa. Als adviseur van de federale regering werkt hij aan klimaatbeleid, windenergie op zee en de Europese Natuurherstelwet.

Met zijn ervaring in de financiële sector ziet Mattijs dat veel ondernemers nu al voor duurzame innovatie kiezen. Ook burgers engageren zich. Mattijs was zelf speelpleinvrijwilliger en voorzitter van de Environment & Business club als student in Singapore en Frankrijk. Hij stelt vast dat enkel de Vlaamse regering te weinig verantwoordelijkheid neemt. Mattijs wil daarom dat Groen ook in Vlaanderen bestuurt.

Duurzaam leiderschap

De ecologische keuze de meest logische keuze maken. Meer ruimte voor natuur. Zorg voor mens en milieu. De economie vergroenen. Respect voor mensenrechten. Een democratie waarop je kan vertrouwen. Mattijs streeft naar een politiek die het voortouw neemt in concrete oplossingen. Zo bouwen we aan een duurzame, democratische en rechtvaardige toekomst.

"Met concrete oplossingen en verantwoordelijkheidszin bouwen we een democratie waar burgers op kunnen vertrouwen."

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?