Vind je ook dat onze schaarse ruimte beter gebruikt kan worden? 

Michiel vindt dat in de loop van de jaren de beschikbare ruimte verkeerd wordt gebruikt. Door onzorgvuldige inplanting van woon-, industrie- en landbouwgebieden, werd ons landschap versnipperd. Door deze versnippering is ook het transport over land en water volledig in de knoop komen te liggen.

Michiel wil door een verstandig inplannen van de beschikbare ruimte elk deel van de samenleving terug een juiste en warme plek geven.

De ruimte zo indelen dat mens en dier, groen en industrie netjes verbonden zijn.

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?