Minder biobrandstoffen en meer groene elektriciteit in het transport

24 Januari 2024

Minder biobrandstoffen en meer groene elektriciteit in het transport

"Voedsel hoort thuis op ons bord, niet in de tank. Het gebruik van voedsel- en voedergewassen voor de productie van biobrandstoffen is onverantwoord. Een geleidelijke uitfasering van biobrandstoffen in benzine en diesel is cruciaal om de transportsector te vergroenen." - Energieminister Tinne Van der Straeten.

Vanaf 1 januari 2024 worden biobrandstoffen op basis van voedingsproducten (zoals soja, tarwe of maïs) in benzine en diesel aan de pomp geleidelijk afgebouwd.

In België vertegenwoordigt de transportsector momenteel 23,4% van ons energieverbruik (bron: Belgian-Energy-Data). Deze sector kan een drijvende kracht zijn achter de energietransitie om tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. 

Deze geleidelijke eliminatie vindt plaats in het kader van de Europese richtlijn inzake hernieuwbare energie RED II, omgezet in de wet van 31 juli 2023 en van toepassing op 1 januari 2024. Deze richtlijn verplicht lidstaten om tegen 2030 14% van de energie in de transportsector uit hernieuwbare bronnen te halen. 

Voedsel hoort thuis op ons bord, niet in de tank

De nieuwe Belgische wet, die ambitieuzer is dan de Europese richtlijn, omvat ook een traject voor de geleidelijke uitfasering van biobrandstoffen van de eerste generatie. Het aandeel biobrandstoffen op basis van gewassen bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie - de eerste generatie biobrandstoffen - is al met 1% gedaald sinds 1 januari 2024. Het aandeel zal verder dalen en slechts 2,5% meer bedragen in 2030.  

Palm- en sojaoliën zijn al verbannen uit biobrandstoffen sinds 2023. Tinne Van der Straeten: "Dit leidt dit tot ontbossing. Deze brandstoffen zijn valse vrienden. Ze hebben geen klimaatvoordeel ten opzichte van fossiele brandstoffen. Ze kosten de consument aan de pomp geld en veroorzaken uiteindelijk meer emissies als gevolg van de massale ontbossing die plaatsvindt om deze gewassen te laten groeien." 

Op weg naar vergroening van de transportsector

Het wetsvoorstel voorziet ook in de oprichting van een register waarin brandstofleveranciers hun leveringen van hernieuwbare energie kunnen registreren. Brandstofleveranciers (raffinaderijen, exporteurs, ...) kunnen via dit register aantonen dat ze het hernieuwbare traject volgen. Fysiek door te voldoen aan de nieuwe normen voor de bijmenging van biobrandstoffen, of door hernieuwbare eenheden aan te kopen bij een andere leverancier. Dit kan via dit nieuw opgerichte register nu ook bij exploitanten die elektriciteit leveren voor het wegtransport.  

"Als we willen stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen, of ze nu uit Rusland of ergens anders vandaan komen, moeten we de vergroening van het transport versnellen. Dankzij dit register zullen we een positieve spiraal creëren voor elektrische mobiliteit: we versterken ons netwerk van oplaadpunten, waardoor belangrijke barrières voor de aanschaf van een elektrisch voertuig voor veel mensen wordt weggehaald." 

Op dit gebied laat België zich inspireren door Nederland, waar een vergelijkbaar register al 5 à 6 jaar bestaat en op korte tijd heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van een van de dichtste netwerken van oplaadpunten in Europa. 

Blijf op de hoogte van het werk van Tinne Van der Straeten