Vier keer minder lood in bloed van Europese werknemers

07 Februari 2024

Vier keer minder lood in bloed van Europese werknemers

Lood in het bloed tast de menselijke vruchtbaarheid aan en houdt een enorm risico in voor het ongeboren leven. Niemand zou bang moeten zijn om vergiftigd te worden bij zijn job, daarom maken we de toegelaten hoeveelheid lood 4 keer lager. Ook pakken we hormoonverstoorders eindelijk aan.

De maximaal toegelaten hoeveelheid lood in het bloed van werknemers wordt vier keer minder. Bij teveel Europese werknemers worden hoge concentraties giftige stoffen zoals lood in het bloed aangetroffen wat leidt tot ernstige vruchtbaarheidsproblemen. Het Europees Parlement geeft daarom haar finaal akkoord over de wet die werknemers moet beschermen. Ook de bescherming tegen hormoonverstoorders wordt opgeschroefd en er ligt een plan klaar tegen het zogenaamde 'cocktail effect', waarbij de combinatie van verschillende gevaarlijke stoffen op werknemers wordt aangepakt.

Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu: "Lood in het bloed tast de menselijke vruchtbaarheid aan en houdt een enorm risico in voor het ongeboren leven. Niemand zou bang moeten zijn om vergiftigd te worden bij het uitvoeren van zijn job, daarom maken we de toegelaten hoeveelheid lood vier keer lager. Bovendien pakken we ook hormoonverstoorders eindelijk aan, een lange eis van de vakbonden."

Volgens Matthieu is de stap vooruit toch onvoldoende: "De nieuwe norm van 15 microgram lood per 100 ml bloed is nog steeds niet veilig voor vrouwelijke werknemers. Dat heeft ook de Europese Commissie zelf toegegeven. Onder druk van conservatieve fracties werd er toch geen lagere norm gestemd die zowel mannen als vrouwen kan beschermen."

"Helaas hebben de lidstaten ook een overgangsperiode ingevoerd voor de strengere normen. Dat is onbegrijpelijk, op de gezondheid van werknemers zetten we geen pauzeknop." Een teleurstelling, maar Matthieu geeft de strijd niet op. Bij een volgende update legt ze daarom de kwestie opnieuw op tafel.

Lood wordt gebruikt bij tal van toepassingen zoals productie en recyclage van herbruikbare batterijen of de productie van elektrische wagens. De herziene wet komt niets te vroeg: "We gaan enkel maar meer recycleren en elektrische wagens bouwen. De vergroening van onze industrie is een reden om werknemers net beter te beschermen. Het kan niet de bedoeling zijn dat we vrouwen uit deze sectoren houden omdat we het vertikken de normen aan te passen aan hun veiligheid."