Natacha is sinds 2019 schepen van Welzijn, Zorg en Onderwijs in Oostende. De afgelopen jaren werkte ze nauw samen met organisaties uit het middenveld, met armoedeverenigingen en vooral met mensen in een kwetsbare situatie. Hieruit volgden veel impactrijke initiatieven, die zorgden voor een duidelijke trendbreuk in het beleid van haar stad op vlak van armoedebestrijding, goede, betaalbare zorg, kwalitatieve kinderopvang en participatie. 

Ook in Vlaanderen is die omslag nodig. Vanuit haar lokale ervaring weet Natacha dat mensen het getreuzel beu zijn. Armoede bestrijden is een keuze. Net als de wachtlijsten in de zorg wegwerken of kwalitatieve kinderopvang voorzien. Sterk onderwijs op maat van elke leerling zorgt voor kansen. En ook dat moet een prioriteit zijn. Een goed beleid reikt verder dan de volgende verkiezingen. Het verschil moet voelbaar zijn. Nu, maar vooral bij de volgende generaties.

'Armoede bestrijden is een keuze. Vandaag ontbreekt het hiervoor aan lef en daadkracht in het beleid.'

Investeren in mensen is investeren in de ganse samenleving. Natacha weet uit haar tien jaar ervaring in de gemeenteraad dat samenwerken loont. Ze wil actief meewerken aan een samenleving waarin mensen kansen krijgen. 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen? Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen? Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen? Wat wil Groen?