Paola werkt als onderzoeker in de productontwikkeling aan de UAntwerpen rond het verduurzamen van de zorg. Als ex-covoorzitter van Jong Groen wilt ze een stem geven aan jongeren. Ze focust op circulaire economie, zorg en gelijke rechten.

De zorg moet verduurzamen, de overgang naar circulaire economie heeft nood aan een overkoepeld plan. Paola werkt aan een concrete roadmap om de zorg in de transitie te helpen. Ze gelooft in de sterkte van samenwerking tussen industrie, onderzoek en overheid en zet zich in voor op wetenschap gebaseerd beleid.

De zorg moet duurzamer, werkbaarder en toegankelijker worden.

Mentaal welzijn is een belangrijk thema voor jongeren en eenzaamheid is ook een groot probleem bij ouderen. Hierin zit een raakvlak voor de generaties, een kans om elkaar te vinden.

In Italië, Paola's tweede thuisland, worden mensenrechten teruggedraaid, het leven van holebi’s en vrouwen wordt een politiek strijdveld. Verworven mensenrechten willen we niet verliezen! Paola zet zich in tegen dit onrecht lid van de Raad van Bestuur van het IGVM (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen) en werkt actief mee bij de Roze Groenen.

Als Bruggeling zet Paola zich in voor een leefbare stad, betaalbaar wonen, duurzaam toerisme en jongeren.

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?