Nieuw EU-industriebeleid laat Vlaamse industrie in de steek

17 Oktober 2023

  Nieuw EU-industriebeleid laat Vlaamse industrie in de steek

"€10 miljard aan nieuwe middelen zijn volstrekt onvoldoende. Wij willen een volwaardig Europees soevereiniteitsfonds gefinancierd met nieuwe middelen. Nu zetten we de lidstaten tegen elkaar op, waarbij kleine landen zoals België niet meekunnen in het subsidieopbod en bedrijven hier wegtrekken. Bovendien kunnen we de subsidies gebruiken voor sociale voorwaarden zoals deftige lonen en goede werkomstandigheden."

Vandaag werd in het Europees Parlement gestemd over STEP, een pakket ondersteuningsmaatregelen om investeringen in cruciale digitale en cleantech technologieën te versnellen in de EU. Volgens Europarlementslid voor Groen Sara Matthieu schiet het pakket ruim tekort: "€10 miljard aan nieuwe middelen zijn volstrekt onvoldoende. Wij willen een volwaardig Europees soevereiniteitsfonds gefinancierd met nieuwe middelen. Nu zetten we de lidstaten tegen elkaar op, waarbij kleine landen zoals België niet meekunnen in het subsidieopbod en bedrijven hier wegtrekken. Bovendien kunnen we de subsidies gebruiken voor sociale voorwaarden zoals deftige lonen en goede werkomstandigheden. Het voorstel is een gemiste kans voor Europese solidariteit."

In februari dit jaar stelde de Europese Commissie een Industrieel Plan voor de Green Deal voor, met daarin het voorstel voor een Europees soevereiniteitsfonds. Dit fonds moest het antwoord vormen op het Amerikaanse beleid om windmolens, batterijen en elektrische wagens te subsidiëren. Zo'n fonds moest ook vermijden dat grote lidstaten zoals Duitsland of Frankrijk veel meer staatssteun geven aan de industrie dan kleine landen zoals België, zoals op dit moment gebeurt.

Matthieu: "Enkel met gemeenschappelijke Europese leningen kunnen we een eerlijk speelveld voor onze industrie en Europese solidariteit garanderen. Het pakket waar we vandaag op stemmen schiet echter volledig te kort: de €10 miljard aan nieuwe middelen zijn volstrekt onvoldoende om de nodige publieke investeringen te doen om onze klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen."

Subsidie in ruil voor deftige lonen en goede werkomstandigheden

In plaats van het broodnodige nieuwe geld te mobiliseren voor die publieke investeringen, wil de Commissie met dit STEP-pakket middelen halen uit onder meer het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Cohesiefonds en het Fonds voor een rechtvaardige transitie, en deze heroriënteren naar grote bedrijven. "Dat kan ertoe leiden dat investeringen in openbaar vervoer of elektriciteitsnetten in achtergestelde regio's achterwege blijven. Er is bovendien geen enkele sociale voorwaardelijkheid in opgenomen. Wij willen dat bedrijven alleen in aanmerking komen voor subsidies als er geïnvesteerd wordt in bijvoorbeeld goede werkomstandigheden en deftige lonen. Wij blijven als groenen pleiten voor een volwaardig en ambitieus Europees soevereiniteitsfonds gefinancierd door gezamenlijke leningen," aldus Matthieu.

 

>Volg het werk van Sara op de voet