Nieuwe uitstootnormen auto's: decennia gezondheidsschade voor miljoenen Europeanen

09 November 2023

Nieuwe uitstootnormen auto's: decennia gezondheidsschade voor miljoenen Europeanen

“Nog altijd overlijden elk jaar ruim zeventigduizend Europeanen vroegtijdig aan luchtvervuiling door wegtransport. Onder zware druk van de auto-industrie hebben conservatieve partijen de normen afgezwakt, zodat deze amper verbeteren ten opzichte van de huidige regels. Het oorspronkelijke Commissievoorstel was ook al niet ambitieus genoeg, lobbyisten hebben dat flink afgezwakt om hun winsten voor de aandeelhouders te vrijwaren. Ze spelen met de gezondheid van miljoenen Europeanen en komen er nog mee weg ook.”

Het Europees parlement stemde vandaag voor zwaar verzwakte nieuwe uitstootnormen voor voertuigen. De lage Europese ambities roepen grote bezorgdheid op bij Groen-Europarlementslid Sara Matthieu: “Nog altijd overlijden elk jaar ruim zeventigduizend Europeanen vroegtijdig aan luchtvervuiling door wegtransport. Onder zware druk van de auto-industrie hebben conservatieve partijen de normen afgezwakt, zodat deze amper verbeteren ten opzichte van de huidige regels. Het oorspronkelijke Commissievoorstel was ook al niet ambitieus genoeg, lobbyisten hebben dat flink afgezwakt om hun winsten voor de aandeelhouders te vrijwaren. Ze spelen met de gezondheid van miljoenen Europeanen en komen er nog mee weg ook.”

Winst boven gezondheid

De zogeheten Euronormen regelen die de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en stikstofdioxide van auto’s, bussen en vrachtwagens. De huidige Euro 6-normen zijn na bijna vijftien jaar sterk verouderd. Toch wil een meerderheid van de parlementsleden deze normen niet aanscherpen. Matthieu: “Inmiddels rijden er auto’s op de weg die beter dan de norm presteren. De technieken zijn ruim aanwezig om de uitstoot snel te verminderen en hebben nauwelijks invloed op wat een auto kost. De nieuwe Euro-7 norm is een kopie van de Euro-6 norm, er is bijna geen milieu- of gezondheidswinst terwijl een halvering van de uitstoot nochtans haalbaar én betaalbaar is. Terwijl de Verenigde Staten en China hun normen aanscherpen en de gezondheid van hun burgers vooropstellen, krijgen Europese fabrikanten een vrijbrief om hier vervuilende auto's te verkopen. Dat ook Open Vld en CD&V zich hierachter scharen, met tientallen miljarden euro’s schade voor natuur en gezondheid tot gevolg, is simpelweg schandalig.”

Lobby trekt aan langste eind

Het voorstel dat de Europese Commissie vorig jaar presenteerde was al zwaar afgezwakt onder invloed van de auto-industrie, die ook dit jaar niet stil heeft gezeten. Zelfs de voorgestelde verbeteringen op het gebied van testen worden nu vrijwel in zijn geheel teruggedraaid. Matthieu: “Berekeningen van onafhankelijke experts en de Commissie laten zien dat de prijzen van auto’s nauwelijks zouden stijgen. De winsten van de industrie zijn bovendien op recordhoogte, in tegenstelling tot wat de industrie zélf beweert. Een argument dat vervolgens door conservatieve politici gretig werden aangegrepen om nieuwe normen te voorkomen.”

Het vervolg

Nu het Parlement haar mandaat heeft vastgesteld, kunnen de onderhandelingen met de EU-landen van start gaan. De lidstaten namen net als de Europese Commissie eerder al een zwakke positie in, waardoor een beter voorstel voor het milieu en de gezondheid niet in zicht is.

 

>Volg het werk van Sara op de voet