Nora is al lang politiek actief in Duffel. Ze is al 26 jaar gemeenteraadslid voor Agalev/Groen. Ze kijkt met veel voldoening terug op haar mandaat als schepen in Duffel. Omdat de partij het klimaat al heel lang in haar programma heeft opgenomen heeft ze altijd voor Groen gekozen. Ook zorg voor ouderen, goede kinderopvang en hernieuwbare energie zijn voor Nora belangrijke thema's. Groen kiest er resoluut voor om armoede in al haar vormen aan te pakken. 

Nora leer je kennen en waarderen als iemand met veel liefde voor cultuur en natuur, als iemand die klaar staat om te helpen en te luisteren naar zij die het nodig hebben. Ze is fiere vrijwilliger bij tal van organisaties en verenigingen: Cinema Plaza, de Wereldwinkel, Natuurpunt, de Samentuin Ganzenhofkes, Groen-Plus, Groen Duffel, enz. 

Als actieve senior ergert Nora zich vaak aan het beeld dat geschetst wordt van ouderen: te duur als werknemers, niet flexibel of mobiel genoeg, zorgbehoevend,... Maar vele (jongere) senioren zijn mantelzorgers en/of vrijwilligers in allerlei verenigingen. Ook vangen ze kleinkinderen op vóór en na school en in vakanties. Nora wil zich inzetten om de maatschappelijke waardering voor senioren en hun bijdrage aan de samenleving te vergroten. 

Met plezier steunt Nora de lijst voor het Vlaams Parlement, samen met een mix van sterke, nieuwe en ervaren kandidaten! 

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?