Opinie: 'Natuur verdient meer dan een karikatuur van Open VLD'

19 Mei 2023

Opinie: 'Natuur verdient meer dan een karikatuur van Open VLD'

'Wie echt wakker ligt van klimaat omarmt de natuurherstelwet. Natuur is de meest efficiënte én goedkoopste bondgenoot die we hebben tegen hittegolven en wateroverlast.'

Maandag pleitten enkele Open VLD-parlementsleden in De Standaard voor een nieuw pact met de natuur. Dat nieuwe pact baseerden ze op wetenschapsontkenning, kromme argumentatie en een hoop karikaturen. Alles wordt in de strijd gegooid om toch maar geen natuurbeleid te moeten voeren.

Onze natuur gaat achteruit. Dat is geen mening, en al zeker geen fabel. Dat zijn keiharde feiten. De liberalen verklaren in hun opinie dat de natuurherstelwet op een 18de-eeuws ideaal gebaseerd is. Waar ze dat idee halen, is mij een raadsel. De natuurherstelwet baseert zich op de toestand van de natuur in de naoorlogse periode. Dat is niet zonder reden: de achteruitgang van onze natuur de voorbije decennia is dramatisch, de gevolgen zijn gigantisch. Natuurvernietiging gaat gepaard met jobverlies, honger en ziekte. Ook de economische gevolgen doen duizelen. De afbraak van onze natuur wordt op een kost van 3 triljoen dollar per jaar geraamd. Een cijfer met 18 nullen. Daar hoeft geen karikatuur van gemaakt te worden, dat is bloedserieus. Onze natuur beschermen, versterken en herstellen is niet alleen goed voor de onze planten en dieren het is ook gegarandeerde winst voor de wereldwijde economie. Een studie van de Europese Commissie concludeerde dat elke geïnvesteerde euro in natuur een 8 tot 38 euro oplevert. Zou dat dan zo slecht zijn voor de mens, beste Open VLD?

De liberalen vinden natuur en biodiversiteit belangrijk. Dat zeggen ze zelf toch in hun opinie. Eén korrel gezond verstand die overblijft. Alleen wordt die stelling steevast gevolgd door een 'maar'. Net die houding heeft ervoor gezorgd dat er steeds minder natuur is en dat die natuur in slechte staat verkeert. Tegelijk snap ik het wel. Het is een stuk eenvoudiger om te beweren dat het onmogelijk is om de natuur te beschermen en herstellen, dan te erkennen dat je zelf jarenlang bijgedragen hebt tot vernietiging van natuur in Vlaanderen.

Het betoog van de liberalen komt ook met een karikatuur over het opofferen van een spin of bosje. Een spin meer of minder, wie ligt daar van wakker, toch? Het is die soort redenering 'deze ene boom maakt toch geen verschil, dat ene stukje bos opofferen is toch niet zo erg', dat ervoor gezorgd heeft dat het vreselijk gesteld is met de natuur in Vlaanderen. Jaar na jaar heeft natuur plaats moeten maken voor landbouw, voor industrie, voor betondrift. Dat blijft niet zonder gevolg: het is bijvoorbeeld de oorzaak van de stikstofproblematiek. Maar ook daar krijgen we een karikatuur geserveerd van de liberalen. 'Als de ¬dieren van de abdij van Averbode na 900 jaar niet meer op de omliggende graslanden mogen grazen, in naam van het dictaat van de natuur, dan is er iets mis met de definitie van natuur, niet met de abdij of de koeien', stellen ze. Alsof het stikstofprobleem plots, na 900 jaar, uit de lucht is gevallen. Alsof het de natuur is die 'plots' geen draagkracht meer had. Alsof het stikstofprobleem niet het gevolg is van jarenlange verwaarlozing van de natuur, van een totaal gebrek aan visie op hoe landbouw en natuur kunnen samenwerken. Een crisissituatie die de liberalen zelf jarenlang mee hebben laten ontstaan. Dan spreken over 'het dictaat van de natuur'... Il faut le faire.

Met een laagje vooruitgangsoptimisme en zogenaamde toekomstvisie proberen de liberalen de illusie te creëren dat ze wél voor natuur zijn. Voor 'slimme' natuur, die zich beter aanpast aan de klimaatverandering. Als je hun betoog leest, dan zou je bijna denken dat de Europese natuurherstelwet volledig los staat van klimaat. Ik vraag me oprecht af of ze de Europese wettekst wel gelezen hebben. In de wet staat meermaals dat de nationale herstelplannen rekening moeten houden met hoe het klimaat en de omgeving wijzigt. Het is niet meer dan een rookgordijn dat ze optrekken.

Eigenlijk is het eenvoudig. Wie echt wakker ligt van klimaat omarmt de natuurherstelwet. Natuur is de meest efficiënte én goedkoopste bondgenoot die we hebben tegen hittegolven en wateroverlast. Is onze natuur beschermen en herstellen dan zo slecht voor de mens, beste Open VLD?

 

Mieke Schauvliege - Groen-fractieleider Vlaams Parlement