PFOS-commissie: Groen tevreden over aanbevelingen voor sterk milieubeleid

28 Maart 2022

PFOS-commissie: Groen tevreden over aanbevelingen voor sterk milieubeleid

'Het is nu aan de Vlaamse regering om ervoor te zorgen dat het niet bij loze woorden blijft, maar dat er effectief werk wordt gemaakt van de aanbevelingen.'

Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen), één van de drie redacteurs van het eindverslag van de PFOS-commissie, is tevreden met de gedragen tekst over partijgrenzen heen voor een sterk milieubeleid. 'Het is nu aan de Vlaamse regering om ervoor te zorgen dat het niet bij loze woorden blijft, maar dat er effectief werk wordt gemaakt van de aanbevelingen. Zodat bescherming van de volksgezondheid en onze leefomgeving opnieuw primeren boven de industrie', aldus Schauvliege.

Voor Groen stond één ding voorop: nooit meer een PFOS-schandaal. Het is de taak van de overheid om mens en milieu te beschermen. Het PFOS-schandaal toonde aan dat de overheid daar niet meer in slaagde. Schauvliege zette dan ook alles op alles om met sterke, breed gedragen aanbevelingen te komen en dergelijke schandalen in de toekomst te voorkomen.

'De aanbevelingen zorgen voor een lichte aardverschuiving in het milieubeleid, en dat was dringend nodig. We stellen onder meer voor om vergunningen en milieubeleid vanaf nu af te stemmen op wat het milieu en de omgeving aankunnen, in plaats van wat economisch haalbaar is voor bedrijven. Ook de verkokering van de administraties pakken we aan en we zorgen voor meer transparantie. We maken bovendien komaf met het jarenlange structurele besparingsbeleid op milieudiensten. Dat is een echte ommekeer, en een duw in de rug voor de transitie naar een duurzame industrie.'

De onderzoekscommissie pleit er ook voor om de bewijslast om te keren, zoals dat vandaag al gebeurt bij farmabedrijven. Zo moeten bedrijven zélf aantonen dat hun producten veilig zijn voor mens en omgeving.

Politieke verantwoordelijkheid

Hoewel de vaststellingen en aanbevelingen een grote stap in de goede richting zijn, betreurt Schauvliege dat er de politieke conclusies door de andere partijen niet even grondig benaderd werden als de rest van het rapport. Dat de PFAS-vervuiling zich zo ver kon verspreiden, is het gevolg van een hele reeks beslissingen. Schauvliege: 'De onderzoekscommissie toonde aan dat op 4 momenten een politieke beslissing is genomen die grote impact heeft gehad. Maar die vaststelling mee opnemen in het rapport was blijkbaar voor quasi alle partijen aan tafel te veel gevraagd.' Om dat toch mee op te nemen in het eindverslag, voegt Schauvliege samen met Jos D'haese (PVDA) een minderheidsstandpunt toe.

Daarin verwijzen ze naar de politieke verantwoordelijkheid bij het niet communiceren over de vervuiling in 2017, waardoor er niet onmiddellijk overgegaan werd tot metingen en de impact op de gezondheid vier jaar langer kon toenemen; de inkrimping van milieu- en gezondheidsadministraties de voorbije jaren; de rol die het politieke stuurcomité van de Oosterweelwerken speelde bij het druk zetten op de voortgang van de werken en de politieke verantwoordelijkheid bij het afsluiten van de geheime dading tussen BAM/Lantis en 3M met grote maatschappelijke impact.

'Na maanden hard werk zijn meerderheid en oppositie het eens geraakt over belangrijke aanbevelingen voor ons toekomstig milieubeleid, dat is het allerbelangrijkste. We zetten met dit rapport echt stappen vooruit voor de volksgezondheid en onze leefomgeving. Maar dat er bepalende politieke beslissingen zijn genomen en dat dit niet erkend kan worden, dat is jammer en doet afbreuk aan de sterke en over de partijen heen gedragen aanbevelingen voor een echt milieubeleid,' besluit Schauvliege.