Vivaldi voor meer rechtvaardige pensioenen

13 Juli 2023

Vivaldi voor meer rechtvaardige pensioenen

Vivaldi verhoogde het minimumpensioen, versterkte de pensioenrechten voor vrouwen en vraagt nu solidariteit van de sterkste schouders.

Tijdens de plenaire vergadering van 13 juli 2023 heeft Dieter Van Besien een vraag over het pensioenakkoord gericht aan de premier. Het laatste akkoord moet gezien worden vanuit de rol die het speelt binnen het geheel aan maatregelen die Vivaldi voor de pensioenen van de Belgen heeft genomen. Als een onderdeel daarvan zorgt deze besparingsmaatregel, die noodzakelijk was om de Europese relancemiddelen te bekomen, voor een gebalanceerd geheel. Dieter Van Besien beargumenteerde dit tijdens zijn tussenkomst en vroeg de premier voor een reactie. 

Op 10 juli 2023 was het dan zover: Vivaldi had een derde akkoord bekomen over de Belgische pensioenen. Hiermee was er een akkoord over het moeilijkste onderdeel van de hervormingen, met name over die maatregelen die de betaalbaarheid van onze pensioenen moeten verzekeren. 

Ik vroeg de premier hoe hij dit akkoord onthaalt, en gebruikte de opportuniteit om wat betreft het pensioendossier de puntjes op de i te zetten. Als jullie mijn tussenkomst liever bekijken dan lezen, kunnen jullie ook op mijn Facebookpagina terecht.

Hieronder staat de volledige tekst van mijn tussenkomst.

Mijn vraag aan de premier

De regering heeft een pensioenakkoord.

U hebt moedige beslissingen genomen en ik wens u daar oprecht voor te feliciteren. Het is een rechtvaardig akkoord, wij zijn daar tevreden mee. 

Beste collega’s, wat de vivaldimeerderheid in deze legislatuur gedaan heeft voor de pensioenen, mag gezien worden. Ik haal er drie dingen uit. 

Eerst en vooral is er een ongeziene stijging van de minimumpensioenen, bijna 350 euro netto extra per maand voor wie het minimumpensioen krijgt. Dat is een forse, nodige en terechte investering.

Ten tweede, de pensioenrechten voor vrouwen zijn versterkt. Toen ik een tijd geleden het pensioendossier overnam, werd een ding vrij snel duidelijk: vrouwen zijn bijna altijd in het  nadeel, de vrouwen zijn gejost. Wij zorgen ervoor dat belangrijke taken, die – al zeker in het verleden – vaker door vrouwen worden opgenomen, meetellen om pensioenrechten op te bouwen, zoals zorg voor kinderen, mantelzorg en zorg voor zieken. Dat is een heel belangrijk onderdeel van dit pensioenakkoord.

Ten derde, de hoogste pensioenen dragen meer bij zodat de laagste kunnen stijgen. Dat is waar Groen voor staat: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. Niet de gewone  leerkracht zal meer bijdragen, wel de allerhoogste pensioenen. 

Beste collega’s, ondanks die forse investeringen zijn wij er tegelijkertijd in geslaagd om de totale kostprijs van de pensioenen te doen dalen. Dat is heel belangrijk om de  overheidsfinanciën onder controle te houden voor de volgende generaties. Ik weet ook dat dit niet voldoende zal zijn voor de toekomst. Er zullen nog pensioenhervormingen moeten komen. Volgende regeringen zullen opnieuw moedige beslissingen moeten nemen, maar deze stap wordt tenminste eindelijk gezet. 

Mijnheer de premier, hoe hoog schat u zelf het belang van deze hervorming in?

Het antwoord van de premier

Deze regering heeft de pensioenen versterkt. Ze heeft ook de bijsturingen gedaan die daarvoor nodig waren.

Het optrekken van de minimumpensioenen stond in de verkiezingsprogramma’s van elke partij in dit halfrond. Iedereen vond dat de minimumpensioenen moesten verhogen en u hebt allemaal gelijk. Terecht, het gaat vaak over mensen die keihard werken, die de nodige carrières gehad hebben, maar die vroeger eindigden met pensioenen die veel te laag waren.

Dat is niet aanvaardbaar. Ook die mensen hebben recht op een deftig pensioen, bijvoorbeeld zoveel zelfstandigen die lange carrières hadden, maar die eindigden met pensioenen die  veel te laag waren. 

Deze regering heeft in plaats van erover te spreken en er karikaturen van te maken, het gedaan. Deze regering heeft beslist om de minimumpensioenen op te trekken, en terecht.

En ja, als je meer uitgeeft aan pensioenen, dan is het logisch dat de Vergrijzingscommissie een berekening doet voor de bijsturing komt en dan zegt dat de kosten van de vergrijzing gestegen zijn.

Wie daar kritiek op geeft, zou dan ook de moed moeten hebben om naar de mensen te gaan die hun pensioen verhoogd hebben gezien. U zou die mensen moeten zeggen dat ze van u die verhoging niet krijgen, want dat zou uw boodschap zijn. Wij hebben ervoor gekozen om die verhoging wel te geven, maar ook om bij te sturen, wat nodig was om dat mogelijk te maken.

Het gaat over drie principes. Het eerste principe is: werken is werken. Laten we stoppen met verschil te maken tussen iemand die gewerkt heeft als ambtenaar, iemand die gewerkt heeft als zelfstandige en iemand die gewerkt heeft als werknemer. C’est la même chose. C’est le même travail. Cela doit donc se refléter dans le même système de pension.

Oui, c’est pour cela que nous faisons des réformes. C’est pour cela que nous avons ajusté le système de la péréquation pour le ramener vers le système de l’enveloppe bien-être. Oui, nous rapprochons les pensions les unes des autres. Je pense qu'il est normal de le faire. 

Laten we wel wezen, werken moet ook echt werken zijn. Dat is dan ook wat deze regering ingevoerd heeft. Voor deze hervorming kon iemand met pensioen gaan na wat men een  volledige loopbaan zou noemen, zonder ooit effectief gewerkt te hebben. Dat was een anomalie in ons systeem. Deze regering heeft echter een effectieve werkvoorwaarde van 20 jaar ingevoerd. Ik vind dat absoluut te verdedigen. Als u recht hebt op deze verhoogde minimumpensioenen, dan moet u ook wel het minimum gewerkt hebben. Deze regering voert als eerste regering in ons land die bijsturing in.

Het laatste element is dat werken moet lonen. Werken loont door de pensioenbonus die tastbaar en transparant is en die duidelijk toont wat één, twee of drie jaar langer werken oplevert, namelijk een nettobedrag tot 22.000 euro. 

De vraag wordt hier gesteld of dit de finale pensioenhervorming is. Neen, natuurlijk niet. De voorgaande twee hervormingen waren ook niet de finale hervormingen. De hervorming van de heer Di Rupo was een belangrijke stap vooruit, maar dat was niet de finale hervorming. De hervorming van de heer Michel was ook niet de finale hervorming. Deze hervorming heeft ook absoluut niet de pretentie om finaal te zijn. 

Hervormen in pensioenen doet men stap voor stap. Daarin neemt men mensen mee. Daar stelt men mensen niet voor een voldongen feit. Wat deze regering wel gedaan heeft, is niet in de woorden blijven steken van de oppositie, maar daden stellen en pensioenen eerlijker en lonender maken.

Mijn repliek

Het belangrijkste signaal dat met de pensioenhervorming wordt gegeven, is dat de vivaldiregering beslissingen neemt en hervormt. Punt.

Beste vrienden van de N-VA, uw denigrerende reacties tijdens het debat vind ik ongepast. Mijnheer Van der Donckt, aiaiai, de 3.000 allerhoogste pensioenen zullen iets meer moeten bijdragen! Voorwaar een ramp, zo vindt de N-VA. 

Zes jaar geleden lag er een pensioenhervorming van de Zweedse regering op tafel en die hervorming zou pas het verschil maken. Het substantiële verschil, beste vrienden, is dat die hervorming nog altijd op tafel ligt en daar blijft liggen. De vivaldihervormingen worden uitgevoerd.

Het feit dat de vivaldiregering ook nu nog beslissingen neemt en hervormt, sterkt me in de overtuiging dat we hier binnenkort opnieuw zullen staan om het te hebben over de fiscale hervorming.

Mijnheer de premier, dat is wat ik hierover nog altijd zeg aan mijn vrienden.