Kwetsbare patrijs opnieuw opgejaagd wild: Groen wil jachtverbod

18 September 2023

Kwetsbare patrijs opnieuw opgejaagd wild: Groen wil jachtverbod

'Wat heeft het voor nut om te investeren in onderzoek, wanneer diezelfde vogel ondertussen een paar meters verder afgeknald kan worden?' 

Op 15 september is het jachtseizoen op de patrijs geopend. Voor het jachtseizoen 2023 - 2024 heeft het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw 42 wildbeheereenheden toestemming gegeven om op de kwetsbare patrijs te mogen jagen. 'Volgens de meest recente cijfers bestaat de Vlaamse patrijspopulatie nog slechts uit een vijfduizendtal broedparen. Dat is ongeveer een halvering in vergelijking met 15 jaar geleden', klinkt het bij Groen-fractieleider Mieke Schauvliege. 'En toch wordt de uiterst kwetsbare vogel de komende twee maand opnieuw vogelvrij verklaard. Alle inspanningen om de patrijzenpopulatie te beschermen zijn een maat voor niets wanneer de vogel ondertussen doelwit van de plezierjacht blijft.'

Tussen 2007 en 2022 nam de patrijzenpopulatie af met bijna de helft. Om ervoor te zorgen dat de patrijs zich in ons gebied kan herstellen, is voldoende schuilgebied voor de vogel creëren - zoals heggen en houtkanten - noodzakelijk. Maar de natuurlijke leefomgeving van de patrijs herstellen heeft alleen maar zin als de plezierjacht op de vogel ook wordt stopgezet. 'Wat heeft het voor nut om te investeren in onderzoek, habitatherstel en verwelkoming van de patrijs, wanneer diezelfde vogel ondertussen een paar meters verder afgeknald kan worden?' klaagt Schauvliege de absurditeit aan. 'Dit is echt kafkaiaans.'

'Ruim 3,5 miljoen euro om onderzoek te doen naar de vogel om te voorkomen dat die op termijn zou uitsterven.'

Nochtans is de regering zich er wel van bewust dat de vogel zich in een zeer kwetsbare positie bevindt: tussen 2020 en vandaag spendeerde de Vlaamse Overheid een goeie 750.000 euro aan onderzoek rond de verspreiding van de patrijs. Daarnaast loopt er het Europese Partridge-project, goed voor een kleine 8 miljoen euro, waarvan pakweg 2,8 miljoen voor Vlaanderen gereserveerd is. Ruim 3,5 miljoen euro dus om onderzoek te doen naar de vogel om te voorkomen dat die op termijn zou uitsterven. En recent nog heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een oproep uitgeschreven om de ‘translocatie van jachtwild’ en meer in het bijzonder de patrijs te onderzoeken om zo de populatie te versterken.

'Alle inspanningen ten spijt, verbetert het patrijzenbestand niet. Als we de patrijzenpopulatie willen herstellen, dan moet er óók een verbod komen op de jacht op deze vogel', beklemtoont Schauvliege. Nadat de groene politica begin 2020 minister Demir confronteerde met de steile achteruitgang van de patrijzenpopulatie legde Schauvliege ook een jachtverbod op tafel, maar dat was voor minister Demir onbespreekbaar.

Schauvliege besluit: 'Het is heel eenvoudig: als de minister écht wil dat de patrijzenpopulatie zich kan herstellen, dan zorgt ze ervoor dat de vogel niet langer afgeknald kan worden. Elke andere maatregel verdwijnt in het niets wanneer die basislogica niet gevolgd wordt.'

Jacht is geen sport: Red de patrijs en teken of deel onze petitie.