'Regering Jambon zet stap achteruit in strijd tegen discriminatie'

04 Oktober 2022

'Regering Jambon zet stap achteruit in strijd tegen discriminatie'

'Met de uitstap uit Unia voert niet het Vlaams Belang, maar de regering Jambon vandaag het eerste punt uit van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok. Dat is een trieste vaststelling.'

'Dat de regering Jambon de uitstap uit Unia wil doorzetten, is een grote fout. De regering investeert in een nieuw instituut, maar verzwakt daarmee de positie van slachtoffers van discriminatie. Dit is een beslissing voor de vitrine, niet voor de Vlamingen.' Dat is de kritiek van Groen-parlementsleden An Moerenhout en Celia Groothedde naar aanleiding van de stemming over de oprichting van het nieuwe Vlaams Mensenrechteninstituut vandaag in het Vlaams Parlement. In een poging de misstap van de regering Jambon zoveel mogelijk in te perken, voegen de groenen enkele amendementen toe aan het voorstel van de meerderheid in een poging het nieuwe instituut wat meer tanden te geven. De meerderheidspartijen stemden de amendementen weg.

'Met de uitstap uit Unia voert niet het Vlaams Belang, maar de regering Jambon vandaag het eerste punt uit van het 70-puntenplan van het Vlaams Blok. Dat is een trieste vaststelling. Het Vlaams Mensenrechteninstituut moet die beslissing vergoelijken, maar dat neemt niet weg dat de Vlamingen die slachtoffer worden van discriminatie voortaan zwakker zullen staan', klinkt het bij de groenen.

Aangezien de meerderheidspartijen hun beslissing niet willen terugdraaien, voegt Groen vijf amendementen toe aan het decreet over de oprichting van het Mensenrechteninstituut, om het wat van de slagkracht van Unia te geven. Slachtoffers van discriminatie, dreigen al snel in een 'woord-tegen-woord'-scenario te belanden. Om die reden dringen de groenen erop aan dat mensenrechteninstituut zelf ook onderzoek kunnen voeren. 'Structurele vormen van discriminatie komen niet altijd naar voor uit individuele meldingen en klachten. Dat het instituut uit eigen beweging onderzoek kan openen en voeren, zien we als een basisvereiste voor een goed werkend instituut', aldus Moerenhout. Om slachtoffers goed te kunnen bijstaan, is het daarnaast noodzakelijk dat het instituut meer tanden krijgt en - net als Unia vandaag - slachtoffers juridische bijstand moet kunnen geven.

Net als bij Unia zou het mensenrechteninstituut altijd aan de kant van het slachtoffer moeten staan, vinden de groenen. Moerenhout: 'Wie slachtoffer is van discriminatie en de stap zet om daar klacht over in te dienen, die verdient steun in de hele procedure die erop volgt. Als het mensenrechteninstituut de mensenrechten wil garanderen, dan moet het zich onverdeeld aan de kant van slachtoffers kunnen en durven zetten.' Bovendien moet het zo eenvoudig mogelijk zijn om klacht in te dienen. Daarom dringen de groenen aan op de oprichting van een eenheidsloket. Groothedde: 'Iedereen die slachtoffer is van discriminatie, ongeacht of je Vlaming of Brusselaar bent, zou op één plaats melding moeten kunnen doen, waarna die melding bij de juiste instantie terecht komt. Zonder zo'n centraal meldpunt riskeren slachtoffers in een administratief kluwen terecht te komen, waardoor de klacht ongehoord dreigt te blijven.'

Als laatste dringen de groenen aan op onafhankelijkheid en neutraliteit van de Raad van Bestuur van het nieuwe instituut, met 6 vertegenwoordigers uit het diverse Vlaamse middenveld, in plaats van slechts vier.

Volg onze strijd voor gelijke kansen