Het komende decennia wordt uiterst cruciaal om de negatieve effecten voor milieu en klimaat verder in te perken. Een belangrijke transitie moet worden ingezet op een duurzame en doordachte manier, met de nodige inspanningen en investeringen. 

Laat ons vooral blijven geloven in oplossingen, deels vanuit ecologisch maar zeker ook vanuit ecomodernistisch perspectief. Want ook wetenschap en innovatie kan ons hierbij helpen!

Oplossingen om onze CO2-uitstoot drastisch te kunnen doen dalen zijn onder meer betaalbare energetische renovatie van ons patrimonium, prioriteit geven aan opdrijven van de productie van groene en betaalbare energie, én het aanbieden van voldoende en betaalbare alternatieven op vlak van mobiliteit.  Daarmee gaan we als maatschappij al een groot verschil maken. 

Maar oplossingen hoeven niet altijd groot en duur te zijn. Ruben is ervan overtuigd dat de komende jaren heel wat mensen een boom gaan planten, enkele terrastegels opbreken of een lapje rundsvlees inruilen voor een lekker alternatief. Zo maken we samen het verschil! 

Ruben gelooft in haalbare en betaalbare oplossingen in de strijd tegen klimaatveranderingen en milieuproblematieken. We gaan er samen voor!

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?