Het is tijd dat gewone mensen zoals wij het roer overnemen.

Mensen die wel weten wat armoede is, hoe het is om te vechten om je kinderen eten te geven en je job niet te verliezen. Die weten dat gelijke kansen sprookjes zijn als je niet in de juiste wieg ligt, de juiste kleur hebt of het juiste saldo op je bankrekening. Ik wil geen 5000€ voor een elektrische wagen die ik nooit kan betalen. Ik wil een rechtvaardige samenleving, waar de overheid ons helpt en beschermt, van de wieg tot de dood. 

Eerlijk, leefbaar en sociaal. Met de mens centraal, niet het kapitaal.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?