#samenwerkenwerkt

Tegen de tv of radio roepen hoe het beter moet, levert niets op. Daarom kwam Sarah 12 jaar geleden uit haar zetel om zich actief in te zetten om de wereld mooier te maken. Ze wil mee bouwen aan een wereld waarin het aangenaam is om te leven. Een wereld die gezonder is, waar je frisse lucht ademt, waar mensen geen honger of kou hoeven te hebben en niet bang moeten zijn omwille van hun kleur, geloof, gender of wat dan ook.  Sarah doet dit voor haar kinderen, jouw kinderen en hun kinderen.  Willen we niet allemaal een mooie toekomst voor al onze kinderen?

De afgelopen jaren was Sarah schepen in de mooie gemeente Heist-Op-Den-Berg. Daar droeg ze bij aan het planten van meer dan 45.000 extra bomen, aan ruimte voorzien voor water, aan het voorzien van deelwagens en trage wegverbindingen, en aan het bouwen aan manieren om hernieuwbare energie te voorzien voor de burgers van Heist-Op-Den-Berg. Mede dankzij Sarah werden in de publieke zorg belangrijke stappen gezet om die zorg ook in publieke handen te houden én om kwalitatief hoogstaande en betaalde zorg aan te bieden. Ook de bouw van een nieuw woonzorghuis staat in de steigers: dat is belangrijk voor de ouder wordende bevolking. Niet alleen onze kinderen, maar ook onze ouderen verdienen een mooie toekomst. 

Dit verhaal wil Sarah de komende jaren graag verder zetten, en daarbij nog meer gaan inzetten op energiezuinige renovaties van privéwoningen, op hernieuwbare energie via burgercoöperaties, op meer groen in bouwprojecten en op zorg voor de zorgbehoevende mensen die er nood aan hebben. 

Sarah leerde dat samenwerken ons veel verder brengt dan kritiek geven zonder meer. Samenwerken werkt, en zo werkt Sarah ook. 

 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?