Is toegankelijke gezondheidszorg een te hoog gegrepen doel?

Dit vroeg Steven zich af na een infosessie bij de koepel van wijkgezondheidscentra, waar bleek dat Vlaamse financiële steun voor gezondheidspromotie ontbreekt.

Vlaamse structurele financiële ondersteuning van de WGC’s

De WGC's spelen een cruciale rol in het toegankelijk maken van gezondheidszorg voor alle lagen van de bevolking. De financiering van deze centra rust voornamelijk op de schouders van de federale en lokale overheid, wat de oprichting van nieuwe centra en de uitbreiding van gezondheidspromotie belemmert. Een gelijkere verdeling van subsidies en een toegenomen bijdrage van de Vlaamse overheid zou niet alleen de druk op de lokale financiën verlichten, maar ook een krachtig signaal zijn van de toewijding aan volksgezondheid en sociale gelijkheid op een breder niveau.


Weten waarover we spreken.

Ook duidelijkheid is cruciaal. Steven ziet hoe verwarring rond termen als 'sociale mix' en 'betaalbaar wonen' te vaak tot misverstanden leidt. Hij streeft naar heldere definities van deze begrippen om inclusie en gelijkheid te bevorderen.

Echte verandering begint bij luisteren naar elkaar

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?