Dertien jaar geleden rolde Steven als geëngageerde burger de lokale politiek in. Oosterweel was een snelwegproject van de vorige eeuw. Daarom klopte Steven op tafel voor de toekomstige levenskwaliteit van zijn gemeente Zwijndrecht. Samen met bondgenoten langs weerskanten van de Schelde heeft hij het dossier vastgepakt en onderhandeld met Vlaanderen. Het resultaat daarvan wordt dag na dag meer zichtbaar, in de vorm van robuuste geluidsbuffers en kilometers fietspaden. 

Intussen is Steven schepen in Zwijndrecht, waar hij nog steeds op tafel klopt om orde op zaken te stellen. Hij deinst niet terug voor zware omgevingsdossiers, ook als ze het lokale niveau overstijgen, zoals het PFAS-vraagstuk. Hij durft pragmatische beslissingen nemen, zolang die passen in een zorgvuldig, oprecht en rechtvaardig beleid. Onze aarde is eindig en alles komt met een prijs: de lusten en de lasten moeten eerlijk verdeeld worden. 

Voor een oprecht en rechtvaardig omgevingsbeleid

Welvaart zonder welzijn is pover. Daarom staat Steven meer dan ooit achter het idee dat Groen werkt voor iedereen. Samen met Groen wil Steven zorg dragen voor wie en wat vandaag (nog) niet voor zichzelf kan zorgen. 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?