De wereld staat op een kruispunt: de planeet worstelt met ecologische grenzen, terwijl ongelijkheid en vooroordelen toenemen, en humanitaire crises zoals die in Gaza schrijnender zijn dan ooit. Ons onderwijs- en gezondheidssysteem staat onder grote druk. Het is tijd voor ingrijpende veranderingen. We moeten out of the box durven denken voor de juiste oplossingen.

Als voorvechter van inclusief onderwijs en gelijke kansen voor iedereen, sta ik klaar om te strijden voor een betere toekomst. Ik geloof in een samenleving waarin diversiteit wordt gevierd en waarin iedereen, ongeacht geslacht, religie of afkomst, gelijke kansen krijgt. We moeten afstappen van discriminerende denkbeelden en streven naar een wereld waarin alle mensen zichzelf kunnen zijn. Respect voor de medemens betekent ook respect voor de toekomstige generaties en de planeet waarop zij zullen wonen. Het is onze plicht om deze planeet zo goed mogelijk te verzorgen.

Het is niet naïef om te kiezen voor een wereld waar biodiversiteit, vrede en respect op de eerste plaats komen. Het is zelfs een enorm moedige keuze.

Hopelijk durf jij samen met mij deze keuze te maken.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?