Stijn Bex

Vlaams Parlementslid

Stijn Bex is vastberaden Vlaanderen en Brussel beter te laten samenwerken.

Voor hij in 2019 opnieuw in de politiek stapte, was Stijn enkele jaren voogd van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Daar stelde hij nog maar eens vast hoe belangrijk het is om op te komen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. Na een succesvolle campagne in Brussel werd hij in het Vlaams Parlement verkozen, waar hij nu de stem vertolkt van de Brusselaar. Als ondervoorzitter van Groen Brussel wil hij dat onze hoofdstad voor iedereen zo gastvrij is als voor hem en zijn Berlijnse vriend, zodat iedereen zich er thuis voelt en alle kansen krijgt.

Duurzame mobiliteit

In het Vlaams Parlement strijdt Stijn voor mobiliteit op mensenmaat. Hij zorgt er voor vuur in de discussies over veilige straten, kruispunten en fietspaden. Onze logistiek wil hij veel duurzamer, zeker in de steden. Stijn wil ook dat Vlaanderen -naar Brussels voorbeeld- eindelijk echt werk maakt van modern en vlot openbaar vervoer. Want alleen wie veilig en comfortabel kan fietsen, of echt kan rekenen op bus, tram of trein, laat de auto graag aan de kant staan.

Stijn brengt heel wat ervaring naar het Vlaams Parlement. Hij was al lid van de Kamer van 2003 tot 2007 en zetelde in de Leuvense gemeenteraad van 2006 tot 2012. 

'De Vlaamse regering stevent af op 5 verloren jaren voor het openbaar vervoer, hervormingen worden keer op keer uitgesteld. In Brussel tonen we dat investeren echt werkt'