Staatshervorming

Iedereen weet het nog: na de vorige verkiezingen werd er heel lang onderhandeld. Dat leidde tot de grootste staatshervorming ooit: Brussel-Halle-Vilvoorde werd gesplitst, er kwam een nieuwe financieringswet en heel veel bevoegdheden werden overgedragen naar de deelstaten. Nu heeft iedereen tijd nodig om zich aan die nieuwe situatie aan te passen. We hebben nood aan communautaire rust. Groen staat voor een federaal België, maar naast sterke bevoegdheden voor de deelstaten behouden we de solidariteit op het federale niveau.

Pas 541 dagen na de verkiezingen van 2010 kregen we een nieuwe regering. Die lange periode van onderhandelingen leidde tot een belangrijk akkoord over de staatshervorming. De aloude knoop rond Brussel-Halle-Vilvoorde werd eindelijk doorgehakt en de deelstaten kregen er een hoop belangrijke bevoegdheden bij.

De zesde staatshervorming is een goede zaak. Nu komt het er op aan ze ook goed in de praktijk te brengen. De deelstaten hebben de volgende jaren nodig om belangrijke beslissingen te nemen over bijvoorbeeld de woonbonus en de kinderbijslag. Het zou geen goed idee zijn om in die belangrijke overgangsfase al opnieuw te onderhandelen over een volgende staatshervorming. Daarom pleit Groen voor communautaire rust tijdens de volgende legislatuur (2014-2019).

Groen is voorstander van een modern en constructief federalisme, maar gelooft niet in een confederalisme dat eigenlijk een verdoken separatisme is. Wij geloven in ‘Vlaanderen’, in ‘Brussel’ én in ‘België’ als noodzakelijke bestuursniveaus voor de eenentwintigste eeuw. Een modern federalisme laat ruimte voor belangrijke bevoegdheden voor de deelstaten, maar ook voor interpersoonlijke solidariteit op het federale niveau.

Op termijn – maar niet tijdens één legislatuur – pleit Groen voor een staatsstructuur met drie gewesten, die de huidige gewest- en gemeenschapsbevoegdheden opnemen: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Daarbij laten we de Nederlandstalige Brusselaars niet vallen en aan hun verworvenheden wordt niet geraakt.

Groen vindt ook voor de deelstaten een efficiënte organisatie belangrijk. In Vlaanderen willen we de provincies vervangen door stads- en streekgewesten. Dat zou flink wat besparen in tussenstructuren, zoals intercommunales, en het zou leiden tot efficiënter en democratischer bestuur. In Brussel willen we – in het kader van de interne staatshervorming – nadenken over de verhouding tussen gemeenten en gewest om tot een beter bestuur en meer democratie te komen.

We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat je onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meerOK