Staatshervorming

We zijn volwassen federalisten. We bundelen de krachten voor een sterk Vlaanderen en Brussel in een sterk België. We steken elkaar geen stokken in de wielen maar zetten samenwerking voorop. Niet voor niets zijn de Franstalige groenen van Ecolo onze belangrijkste politieke bondgenoten.

Een staatsvorm is geen doel op zichzelf. Het is een middel om het land zo goed mogelijk te besturen. Daarom kiezen we voor een federalisme van samenwerking en ontmoeting. De deelstaten hebben belangrijke bevoegdheden, maar we bewaren de solidariteit binnen België. Een grote staatshervorming is nu hoe dan ook niet aan de orde. De samenwerking verbeteren is wél altijd een optie.

Vlaanderen, Brussel, België en Wallonië zijn alle vier sterke bestuursniveaus. Op termijn nemen de gewesten de gemeenschapsbevoegdheden over, zodat we van zes naar vier parlementen en regeringen gaan. Ook het afschaffen van de Senaat draagt bij aan een efficiëntere democratie.

Binnen Vlaanderen kan een en ander beter georganiseerd worden. De provincies vervangen we door stads- en streekgewesten. Zo besparen we op de wildgroei aan mandaten en tussenstructuren, zoals intercommunales. In Brussel zorgen we voor een betere verhouding tussen het gewest en de negentien gemeentes. In een krachtige democratie is geen plaats voor negentien 'baronieën' die elkaar meer bekampen dan samenwerken. Aan de verworvenheden van Nederlandstalige Brusselaars wordt niet geraakt.


Voorstellen uit het programma

  • We schaffen de Senaat af.
  • We voeren een federale kieskring in voor de verkiezing van een aantal Kamerleden.
  • We vervangen de provincies, intercommunales en andere tussenstructuren door één democratisch niveau, dat van de stads- en streekgewesten. Als eerste stap zorgen we ervoor dat de samenwerking binnen één regio beter gestroomlijnd wordt.
  • In Brussel kiezen we voor een interne staatshervorming. We vereenvoudigen de structuren, waarbij de gemeentes minder belangrijk worden en het zwaartepunt veel meer bij het Gewest ligt.
  • Bij een staatshervorming kiezen we altijd voor tweerichtingsverkeer. Bevoegdheden kunnen naar de gewesten en gemeenschappen gaan, maar sommige kunnen ook beter federaal beheerd worden. De versnipperde bevoegdheden voor het buitenland (buitenlandse handel, wapenhandel en ontwikkelingssamenwerking) voegen we bijvoorbeeld terug samen. En we willen één minister voor klimaat en energie – goed wetende dat het klimaat altijd een opdracht blijft voor elke politicus en elk beleidsniveau. Omgekeerd kan een deel van de belastingen, zoals die op de tweede woonst, beter door de gewesten georganiseerd worden.

Benieuwd naar het volledige programma van 2019?

Lees ons plan A >