Staatshervorming

Staatshervorming

Er zit toekomst in België. Daarom willen we meer en beter samenwerken en de instellingen van ons land eenvoudiger, dynamischer en democratischer maken. Zo zorgen we ervoor dat ze werken voor alle Belgen.

Veel partijen herleiden staatshervorming tot een discussie over herfederaliseren of defederaliseren. Dat is voor ons niet het vertrekpunt. De vraag is wél, hoe maken we de besluitvorming en het leven van de Belgen beter? Soms liggen onze antwoorden op het niveau van de deelstaten, soms federaal en soms Europees of zelfs mondiaal of net lokaal.

We geloven in een versterking van het federale niveau op een aantal domeinen, en in vier sterke deelstaten. We zetten in op samenwerking tussen de niveaus en maken komaf met politiek blokkeren. Het federale niveau krijgt in specifieke gevallen of bij crisisbeheer de mogelijkheid om een knoop door te hakken.

We maken België ook democratischer met een federale kieskring, een transparantere en vlottere regeringsvorming en meer mogelijkheden voor burgers om rechtstreeks deel te nemen aan de besluitvorming.

Groen wil….

  • meer en betere samenwerking tussen de verschillende beleidsniveaus
  • versterking van het federale beleidsdomein voor delen van Klimaat, Energie, Mobiliteit, Justitie, Sport, Gezondheid en Ontwikkelingssamenwerking. Zo zorgen we voor meer efficiëntie
  • een België van 4 sterke deelstaten, en gemeenschappen die alleen nog cultuur en onderwijs beheren. De andere gemeenschapsbevoegdheden gaan naar de gewesten
  • het bestuur in Brussel vereenvoudigen en moderniseren
  • het federale niveau de knoop laten doorhakken wanneer besluitvorming blokkeert op belangrijke momenten, met name in crisissituaties of bij de bepaling van Belgische standpunten op internationaal en Europees niveau
  • de Belgische traditie van ellenlange regeringsvormingen doorbreken, met meer parlementaire controle over het proces, en met deadlines die, als het parlement dat nodig vindt, leiden tot nieuwe verkiezingen.
  • een federale kieskring naast de provinciale kieskringen, waarbij een deel van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers rechtstreeks door alle Belgen verkozen wordt. Zo kan je ook op politici buiten je kieskring stemmen.
  • een sterker parlement, sterker petitie- en initiatiefrecht voor burgers en een gelote burgerassemblée
  • de Senaat afschaffen


> Download ons uitgebreid programma over de staatshervorming

Nieuws

Groenen willen politiezones in Brussel fuseren
13 Maart 2024 staatshervorming veiligheid publieke diensten
Groenen willen politiezones in Brussel fuseren
Ecolo en Groen stellen gezamenlijke visie staatshervorming voor: 'Samenwerkingsfederalisme in plaats van blokkeringsfederalisme'
13 Januari 2024 staatshervorming
Ecolo en Groen stellen gezamenlijke visie staatshervorming voor: 'Samenwerkingsfederalisme in plaats van blokkeringsfederalisme'
Groen waarschuwt voor ongrondwettelijke machtsuitbreiding Vlaamse vergunningenraad
12 Juli 2023 ruimtelijke ontwikkeling justitie staatshervorming overheid en administratie
Groen waarschuwt voor ongrondwettelijke machtsuitbreiding Vlaamse vergunningenraad