Thibaut is 25 jaar en studeerde voor leerkracht. Hij doctoreert over gelijke onderwijskansen in het kleuteronderwijs. In zijn vrije tijd zet hij zich in voor kinderen en jongeren in maatschappelijke kwetsbare situaties en voor anderstalige nieuwkomers

Het voelt goed om de wereld van deze jongeren te veranderen voor één lesuur of één kamp. Maar hen daarna te moeten overlaten aan een systeem dat te weinig naar hen luistert en hen structureel benadeelt, dat wringt. 

Ik wil de luidspreker zijn voor iedereen die dat nodig heeft: van kleutertjes die eerlijke onderwijskansen verdienen tot alle jongeren die wakker liggen van het klimaat of onrechtvaardigheid. 

Daarom wil Thibaut een plaats in het Vlaams parlement. Daar wil hij de spreekbuis zijn voor kinderen en jongeren. Want de structurele problemen in onze samenleving beginnen daar: het lerarentekort, de crisis in de kinderopvang, jongeren die geen huis meer vinden of kunnen betalen,... 

Jongeren moeten jong kunnen zijn. Hoog tijd dat we zorgen dat ze alle kansen krijgen die ze nodig hebben. Daarvoor wil Thibaut zich volledig smijten. Voor jou, voor je kind of kleinkind! 

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?