Denk jij dat levenskwaliteit dé voorwaarde is om goed te kunnen samenleven?

Dan ben je niet alleen. Thierry is ervan overtuigd dat met wederkerige betrokkenheid in samenwerking de levenskwaliteit verhoogd kan worden. ‘Denk globaal, handel lokaal’ is zijn vetrekpunt.

Elkaar versterken en ondersteunen

Als leerkracht ervaarde Thierry dat elkaar versterken en ondersteunen de basis legt voor een eerlijke en kansrijke toekomst. Het is de betrokkenheid van de vele onderwijscollega’s die volgens hem de duurzame motor van dat onderwijs moet zijn. Ook als schepen in de gemeente Willebroek merkt hij op dat lokale besturen nog meer als de fundamenten van Vlaams beleid mogen dienen.

Betrokkenheid, ambitie en samenwerking

Vanuit wederkerige betrokkenheid werken aan vertrouwen, op die manier maken we onze ambities hard. Op het vlak van klimaat, mobiliteit en onderwijs versterken we Vlaanderen als we elkaar ondersteunen. Dit is het mensenwerk van organisaties, bedrijven en overheden die samenwerken, elkaar duwen en stuwen om vandaag te werken aan de levenskwaliteit van de toekomst.

"Op het vlak van klimaat, mobiliteit en onderwijs versterken we Vlaanderen als we elkaar ondersteunen."

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?