Droom jij van een betere toekomst voor mens en planeet?

Tine ook. Als verantwoordelijke voor internationalisering in het hoger onderwijs ontmoet zij mensen wereldwijd. In die enorme diversiteit ziet ze de culturele verschillen, maar vooral de waarden en zorgen die we delen. We verlangen allen naar een veilige en vredevolle samenleving, waarin we gelukkig en gezond kunnen leven, studeren en werken.

Tine is er van overtuigd dat elk persoon een unieke waarde heeft. Daarom moet de overheid voorzien in de basisbehoeften van àlle burgers. Iedereen heeft recht op een gezond leefmilieu, een eerlijk inkomen, betaalbare zorg, goede huisvesting, kwaliteitsvol onderwijs, toegankelijk openbaar vervoer en deelname aan het sociale en culturele leven.  

Wil jij samen met Tine de uitdaging aangaan en mee investeren in structurele verandering waarin ieder mens én de natuur meetelt? Durf jij te kiezen voor lef, samenwerking en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen? Kies dan voor Groen!

Respectvolle samenwerking vormt de sleutel tot een duurzame toekomst

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?