Groen werkt, dat bewijst Tom al meer dan elf jaar als schepen in district Antwerpen.

Werken aan een betere en eerlijkere toekomst zit hem dan ook in zijn genen: opgegroeid in het verenigingsleven en voorheen tien jaar professioneel aan de slag in het jeugdwerk.

Dat verenigingsleven, en bij uitbreiding het middenveld, is voor Tom één van de grote rijkdommen van Vlaanderen. Het is hier dat jongeren én ouderen zich in alle vrijheid kunnen ontwikkelen en samen kunnen bouwen aan een sociale, culturele en sportieve toekomst. Het ruime verenigingsleven verdient dan ook een betere erkenning én ondersteuning, te lang al wordt er op bespaard.

Dat die toekomst groener en meer biodivers moet, is voor Tom niet enkel een overtuiging. Hij werkt er dagelijks aan, ook in het centrum van de stad. Zo realiseerde hij met district Antwerpen o.a. al meerdere (gelauwerde) tuinstraten. Ook op grotere schaal moeten natuur en biodiversiteit meer plaats krijgen tussen wonen, werken, sporten, landbouw, … steeds in samenwerking met het lokale middenveld. Zo dragen we bij aan een eerlijker klimaatbeleid.

We moeten het verenigingsleven, voor jong en oud, waarderen en ondersteunen, het biedt mensen ontplooiingskansen en maakt hen gelukkig.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?