Groen verzet zich tegen omslachtige belastingadministratie

19 Juli 2023

Groen verzet zich tegen omslachtige belastingadministratie

Van sommige procedures is het onbegrijpelijk dat ze nog niet gedigitaliseerd zijn. De belastingaangifte die men moet doen wanneer men verhuist naar het buitenland is daar een toonvoorbeeld van.

In 2022 stelde Dieter Van Besien een parlementaire vraag aan Vincent Van Peteghem over de belastingaangifte die men moet doen wanneer men verhuist naar het buitenland.

Groen pleit voor digitalisering belastingaangifte

Momenteel is het zo dat burgers de belastingaangifte die men moet doen nadat men is verhuisd naar het buitenland alleen kunnen voltooien via een schriftelijke procedure. Mijn vraag naar een digitalisering van deze procedure haalde het tot dit artikel in de Standaard.

Uit het antwoord op mijn vragen bleek toen dat er in 2021 37.403 Belgen naar het buitenland verhuisden. Daarvan hadden er 5.784 een speciaal aangifteformulier aangevraagd om hun belastingen in orde te brengen, maar uiteindelijk werden er slechts 3.297 aangiftes effectief ingediend.

Hieruit blijkt dat slechts een kleine fractie van de aangifteplichtigen hun aangifte indient, en heel wat mensen die de benodigde papieren aanvragen de procedure niet voltooien. Het is dan ook niet steeds evident om kort nadat men verhuisd naar het buitenland de benodigde papieren in te vullen, en via de post op te sturen naar de FOD Financiën. Dit is al zeker het geval wanneer de administratie de procedure ook zelf niet opvolgt en geen herinneringen kan sturen.

De digitalisering van deze procedure kan veel problemen verhelpen, en ik spoorde de minister van Financiën dan ook aan om daar werk van te maken.

De digitalisering laat nog op zich wachten

Uit het antwoord op mijn meest recente opvolgvraag blijkt dat de eerste fase van het onderzoek van de administratie is afgerond. Door verschillende redenen, waaronder privacyredenen en juridische redenen, is het niet mogelijk om de procedure te digitaliseren. De administratie zou nu onderzoeken of de procedure geschrapt kan worden. Het is afwachten wat de resultaten daarvan zullen zijn, maar het lijkt me niet evident. Het is immers zo dat het indienen van de belastingaangifte bij de verhuis naar het buitenland ook voordelig kan zijn voor de belastingplichtige. Wanneer men zijn mogelijkheid ontneemt om die in te dienen, ontneemt de overheid die persoon ook een rechtmatig voordeel.

In ieder geval blijf ik dit onderwerp voor u opvolgen. Ik ben er immers van overtuigd dat een procedure die zo omslachtig is dat minder dan 1/5e van de belastingplichtigen ze effectief voltooid, gewijzigd moet worden.

 

Op de hoogte blijven? Volg me op Facebook!