Een wereld waarin niet iedereen meetelt, is niet mijn wereld.

Het is geen loze slogan, maar het levensmotto dat elke actie van Yasmina bepaalt. Ze wordt gedreven door een energie en passie om de wereld mooier te maken. Ze wil dat je weet dat ze er is voor jou. En dat ze zal blijven strijden voor een wereld waarin iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen.

Met haar engagement buiten de politiek maakt ze al langer het verschil. Het is haar levensmissie om een stem te geven aan degenen die vaak over het hoofd worden gezien. Als trekker van de vzw Vergeet de Kinderen Niet! helpt ze kinderen in kwetsbare situaties. En ook haar engagement als voogd van niet-begeleide minderjarigen toont haar vastberadenheid om verandering te brengen.

Yasmina’s politieke ambitie is duidelijk: ze wil een brug vormen tussen het beleid en mensen die van het beleid afhangen, vooral zij die verloren lopen in een snel schakelende maatschappij. Met een focus op sociale thema’s zoals armoede, woonbeleid en ouderenzorg wil ze zowel in de lokale politiek, als op Vlaams niveau het verschil maken. De roep om eerlijke kansen, verbinding en rechtvaardigheid is luider dan ooit. Voor Yasmina is de boodschap simpel: 'Wees de  verandering die je in de wereld wilt zien.' Doe je mee?

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?