Elk kind verdient het op te groeien in een veilige omgeving. Elke jongere moet de zorg ontvangen die hij of zij nodig heeft. Als expert begeleid ik vaak jongeren die niet dezelfde kansen krijgen. Veel krijgen ze te maken met een instabiele thuissituatie, vroegtijdig schoolverlaten en gebrek aan ondersteuning. We moeten als samenleving blijven streven naar gelijke kansen en adequate zorg, voor alle jongeren, ongeacht hun achtergrond.

Mijn ervaring als voormalig voorzitter van jeugdwerking J@M vzw en mijn 12 jaar als gemeenteraadslid in Mechelen wil ook op Vlaams niveau inzetten.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?