"Historische uitspraak voor Gaza, nu opvolging voorlopige maatregelen mee afdwingen" (Groen)

26 Januari 2024

"De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is historisch en hoopvol voor het Palestijnse volk." - Covoorzitster Nadia Naji.

Het Internationaal Gerechtshof heeft een historische uitspraak gedaan in de klacht van Zuid-Afrika tegen Israël. Het hof acht de klacht ontvankelijk en oordeelt dat er voldoende risico is op schending van de rechten van Palestijnen onder het Genocideverdrag. Daarom vordert het nu voorlopige, beschermende maatregelen: Israël moet alle mogelijke maatregelen nemen om genocide in Gaza te voorkomen. Groen-covoorzitster Nadia Naji riep de federale regering eerder op de klacht van Zuid-Afrika te steunen en reageert vandaag tevreden.

Naji: "De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof is historisch en hoopvol voor het Palestijnse volk. Het betekent dat de rechters oordelen dat er effectief een risico van genocide in Gaza is en dat Israël verdere onherstelbare schade en mensenleed moet voorkomen. Humanitaire bescherming is prioritair." De Belgische regering moet volgens Groen de voorlopige maatregelen die het Hof nu oplegt mee afdwingen. Tegelijk blijft de partij pleiten voor een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren, met een politieke oplossing voor de Palestijnen op lange termijn.

Fractieleider Wouter De Vriendt vult aan: "Het beschermen van onschuldige burgerslachtoffers moet de prioriteit blijven, maar het feit dat uitgerekend Israël op basis van het genocideverdrag door het hoogste rechtsorgaan ter wereld met de vinger gewezen wordt, is ongezien en bijzonder zwaarwichtig. Ik hoop dat deze beslissing van het gerechtshof kan bijdragen tot een meer eensgezinde positie op Europees niveau. Als voorzitter van de raad van de Europese Unie kan ons land hierin een belangrijke rol spelen. Het is nu aan de regering om die handschoen op te nemen."

Stop het bloedvergieten, boycot Israël