Groen wil zicht op Airbnb voor eerlijke belastingen

16 Januari 2024

Groen wil zicht op Airbnb voor eerlijke belastingen

"De platformeconomie biedt heel veel kansen en mogelijkheden. Zonder deftige opvolging kan echter ook de solidariteit ondergraven. De overheid moet voor een balans zorgen."

Dieter Van Besien schrijft in deze blogpost over een uitgebreide schriftelijke vraag over de werking van verhuurplatformen zoals Airbnb. 

Via een schriftelijke vraag heb ik zoveel mogelijk informatie proberen te achterhalen over de activiteit op verhuurplatformen zoals Airbnb. Dit soort platformen staat niet te springen om belangrijke informatie te delen met de lokale en bovenlokale overheden. Daarom is er sinds 2021 een verplichting voor deze bedrijven om dit wel te doen. Het systeem is nog niet zo oud, en heb ik met enkele gerichte vragen gertracht te achterhalen of de regelgeving effectief wordt nageleefd.

Dit is voor mij een belangrijk dossier omdat de prijzen van woningen in centrumsteden de hoogte in gaan. Dat heeft verschillende oorzaken maar het succes van Airbnb is daar toch wel een van. Het online verhuurplatform maakt het zeer makkelijk voor verhuurder en huurder om elkaar te vinden. Ze kunnen dat echter ook doen zonder de bestaande wetgeving na te leven, aangezien de lokale en bovenlokale overheden zelden over de nodige informatie beschikken om een effectieve controle te kunnen organiseren. 

Via mijn vragen heb ik getracht te achterhalen of de platformen de wetgeving naleven, hoeveel gebruikers er zijn, hoeveel inkomsten zij uit hun verhuuractiviteiten halen, waar de meeste activiteit zit, enzovoort. Tenslotte vroeg ik of er samenwerking kan zijn tussen de fiscus en de lokale overheden.

Hieronder kan je de belangrijkste elementen van de antwoorden van de minister van Financiën terugvinden.

  • De eerste risicoanalyses obv de nieuwe informatiestroom moeten nog gebeuren. Pas daarna zal de administratie controles kunnen uitvoeren.
  • In 2021 en 2022 waren de geregistreerde bruto-ontvangsten van gebruikers respectievelijk 160 miljoen en 291 miljoen euro. Het ingehouden bedrag van de platformen was 8,36 en 16,35 miljoen euro.
  • Er zijn platformen die nog onvoldoende informatie uitwisselen, en de fiscus zal actie ondernemen. De fiscus heeft geen inschatting van de hoeveelheid bruto-ontvangsten die vandaag nog niet geregistreerd worden.
  • De voorbije twee jaar waren bijna 10.000 fiches onvolledig (fiches bevatten de informatie over een actieve verhuurder en moeten de platformen opsturen naar de overheid), waardoor 73,3 mln euro niet gekoppeld kan worden aan een verhuurder.
  • De antwoorden bevatten gedetailleerde info over het aantal verhuurders en hun inkomsten per gewest en per provincie. Daarnaast is er ook een decielenverdeling op basis van de inkomsten die de verschillende gebruikers verdienen. De antwoorden maken heel duidelijk dat de meeste inkomsten van Airbnb naar de 10-20% ‘grootverdieners’ gaat. Van de 218,82 mln geregistreerde bruto-ontvangsten in 2022 ging de helft van de inkomsten naar het hoogste inkomensdeciel van verhuurders. De vraag is dus hoeveel bovenlokale en lokale belastingen zij betalen voor hun (semi-)professionele activiteit en of er sprake is van fraude.
  • Er kan een protocol komen om de info van de fiscus tot bij de steden en gemeenten te krijgen. Hiervoor moeten nog afspraken worden gemaakt. 

Mijn parlementaire vraag heeft het tot het Nieuwsblad geschopt. Je kan het artikel lezen via deze link.

Op de hoogte blijven? Volg me op Facebook!