Ange-Raïssa Uzanziga is een energieke jonge mama uit Schaarbeek. Als vluchtelinge van de eerste generatie en studente kende ze armoede en schoolfalen, maar ook succes. Ze is een possibilist, positivist en doorzetter.

In 2014 ging ze als leerkracht aan de slag in een secundaire school in Brussel. Dankzij haar leerlingen heeft ze Brussel leren kennen en ervan leren houden. Lesgeven aan kansarme kinderen heeft haar politiek engagement aangewakkerd.

De school is waar de wereld samenkomt, gevuld met hoop, opportuniteiten, maar ook onzekerheid en pijn.

Ange houdt van Brussel. Als kind van migranten een plek hebben waar je je thuis voelt, betekent heel wat. Het geeft een gevoel van verbondenheid en maakt fier, maar ook verantwoordelijk.

Dankzij haar ervaring als beleidsmaker en OCMW-raadslid heeft Ange de nodige skills om complexe problemen aan te pakken, empathisch en verbindend te communiceren en verandering teweeg te brengen. Verandering die iedereen meeneemt en niemand achterlaat. Ange is klaar om bruggen te bouwen, ambitieuze projecten uit te voeren en de Brusselaars op een waardige en enthousiaste manier te vertegenwoordigen.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen? Video
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen? Video
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen? Video