Emile is een echte Brusselaar in hart en nieren. Als kind schuimde hij met veel plezier de Brusselse voetbalpleintjes af, altijd klaar voor een wedstrijdje.

Bewust van de stad en haar vele uitdagingen, ligt zijn focus vooral op de vele mogelijkheden die Brussel te bieden heeft. Zelf groeide Emile op in kansarmoede, wat uiteindelijk één van zijn drijfveren werd om zich in te zetten voor een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving. En dat begint met uitdagingen rond tewerkstelling, huisvestiging, onderwijs en mobiliteit aan te pakken.

Representatie

Afgelopen vijftien jaar zette Emile zich intensief in voor de Brusselse jeugd en sociale cohesie. Niet alleen als vrijwilliger, maar ook als professional ging hij aan de slag in verschillende jeugdorganisaties, cultuurcentra en sportverenigingen. Daar leerde hij dat representatie essentieel is om mensen mee te nemen in een inclusief verhaal.

Positieve verandering

Voor Emile staat positieve verandering dan ook centraal. Samen met Groen wil hij bouwen aan een duurzame stad, waarvan de fundamenten sociale rechtvaardigheid en inclusie zijn. Waar iedereen zich veilig kan voelen in de openbare ruimte.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen?
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen?
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen?