Barbara Creemers

Federaal Parlementslid

Barbara Creemers, mama van twee, is bezorgd om de wereld waarin haar en alle andere kinderen opgroeien. Dat uitte ze al in haar werk voor Velt – de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren – en haar blog I Love Eco.

In de politiek

In 2019 besloot ze niet langer aan de zijlijn te staan en haar groene stem ook via de politiek te laten horen. In het federaal parlement strijdt Barbara onvermoeibaar voor een gezondere wereld voor iedereen, gezonde voeding en een groene omgeving waarin iedereen zorgeloos kan leven, werken, genieten en opgroeien

Pesticiden, hormoonverstoorders, ongezonde voeding. Het zijn maar een paar bedreigingen voor onze gezondheid. Ongezonde producten moeten verboden worden en de meest gezonde keuze zou de de meest logische en goedkoopste moeten zijn

Zorgplicht

Ecologisch verantwoorde producten zouden de norm moeten zijn. Daarom werkt Barbara in het parlement mee aan de regels van de zorgplicht. Die wetten moeten bedrijven verplichten om milieu- en mensenrechten in elke stap van de keten te respecteren. Daarnaast zijn er op vlak van circulaire economie nog grote stappen te zetten: reduce, reuse en recycle zijn daarbij kernwoorden. 

 'Een groene en gastvrije samenleving, waar iedereen zorgeloos kan leven, werken en genieten: daar wil ik mijn schouders onder zetten'