Wil jij een ander Europa?

Bart ook. In de twintig jaar dat hij Europees Parlementslid was, vocht hij dag na dag voor een democratischer, socialer, groener en vredevol Europa. Bart stond en staat voor ambitieuze, maar haalbare oplossingen, die sociaal en milieuvriendelijk zijn. Hij legde steeds duidelijke sociale, ecologische en mensvriendelijke accenten, tegen ongelijkheid en armoede.

Bart staat voor een Europa dat investeert in groene sectoren die jobs creëren en de klimaatverandering tegengaan. Bart bepleit een sterke en doortastende ‘Green Deal’ die inzet op hernieuwbare energie, energiebesparing en een duurzaam beleid dat er ook voor zorgt dat iedereen meekan.

Europa moet gaan over wat gewone mensen bezighoudt. Over veilig, gezond en voedzaam eten aan eerlijke prijzen en een toekomst voor actieve boeren en boerinnen. Over een sociaal beleid gebaseerd op solidariteit en gelijk loon voor gelijk werk. Over meer belasting op vervuiling en op grote vermogens. Tegen belastingsfraude en -ontwijking.

Samen met Europees Parlementslid Sara Matthieu en een sterke groene groep in het Europees Parlement kunnen we het beter. Samen. Het is tijd voor minder markt en munt en meer mens en milieu.

Andere Kandidaten

Enkel met Groen

Eerlijk klimaatbeleid dat iedereen meeneemt
Wat wil Groen? Video
Goede, betaalbare zorg voor iedereen
Wat wil Groen? Video
Eerlijke kansen voor iedereen
Wat wil Groen? Video