Belgisch energie-eiland als speerpoject goedgekeurd

14 December 2022

Belgisch energie-eiland als speerpoject goedgekeurd

“Dit is het eerste signaal om van de planningsfase naar de uitvoeringsfase te gaan en tegen 2026 het eerste energie-eiland in de Noordzee te bouwen. Het zal toegang geven tot nieuwe windparken in de Belgische Noordzee en windenergie uit Denemarken en het Vereningd-Koninkrijk. Dankzij energie-eiland worden we steeds meer zelfvoorzienend op het gebied van energie, verlagen we onze facturen en verminderen we de CO2-uitstoot.” 

De federale overheid en Elia Transmission Belgium (Elia) hebben een akkoord bereikt voor financiële steun uit de zogenaamde Recovery & Resilience Facility, afgekort RRF-fonds. Dit fonds is tijdens de Covid-crisis door de Europese Commissie opgericht om financiële steun te bieden aan lidstaten voor toekomstgerichte investeringen. Het RRF-fonds moet de Europese economieën groener en veerkrachtiger maken. Deze twee doelen worden versterkt door de huidige energiecrisis. In aanwezigheid van minister van Energie Tinne Van der Straeten,  staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine en Stefaan de Rynck, hoofd van de Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in België, gebeurde de ondertekening van het protocol voor de Europese subsidie van € 99,7 miljoen.

Een innovatief hoogstandje
Het Prinses Elisabeth Eiland wordt een belangrijk energieknooppunt. Het artificiële eiland komt op ca. 45 km voor de Belgische kust en zal bijna uitsluitend transmissie-infrastructuur huisvesten. Die zal o.a. de windenergie van de tweede offshore windzone (3,5 GW) ontvangen en optransformeren van 66kV naar 220 kV. De elektriciteit wordt daarna naar land gebracht via een gezamenlijk kabelstelsel. Op het eiland zullen op termijn ook de bijkomende interconnectoren aansluiten met Groot-Brittannië (Nautilus) en Denemarken (TritonLink). Het gaat om zogenaamde hybride interconnectoren die een dubbele functie hebben: ze zorgen niet alleen voor stroomuitwisseling tussen landen maar zijn ook verbonden met grote offshore windparken in de Noordzee die ons land van grote volumes hernieuwbare energie voorzien.

Subsidie onder strikte voorwaarden
Met het geld uit het RRF-fonds zal Elia de basisstructuur van het eiland bouwen. De werken hiervoor starten in 2024 en moeten tegen 31 augustus 2026 klaar zijn. De basisstructuur is boven de waterlijn ongeveer 5 hectare groot en bestaat uit betonnen caissons die opgevuld worden met zand. De Europese subsidie wordt in schijven uitbetaald naarmate vooraf bepaalde mijlpalen worden bereikt zoals het voltooien van het design, het toekennen van de milieuvergunning of de start van de caisson werken. Daarna wordt gestart met het installeren van de hoogspanningsinfrastructuur.

€ 1 miljoen voor bijkomende projecten rond biodiversiteit
Van de € 99,7 miljoen Europese subsidie gaat € 1 miljoen naar projecten van derden die bijdragen aan biodiversiteit op zee. Daarvoor zal een oproep gelanceerd worden. De minister van Energie beslist welke voorstellen hiervoor in aanmerking komen. Dit initiatief komt bovenop het zogenaamde Nature Inclusive Design voor het eiland dat Elia momenteel in samenwerking met een experten groep uitwerkt. Dankzij ingrepen en aanpassingen in het design kan de impact van het eiland op het mariene milieu beperkt worden en zelfs de plaatselijke biodiversiteit bevorderen.

Waarom willen we 100% hernieuwbare energie?