Elke Van den Brandt: Brusselse regering zet rem op strooisteps

02 November 2022

Elke Van den Brandt: Brusselse regering zet rem op strooisteps

Belangrijk vooraf is dat de Brusselse regering de nieuwe micromobiliteit (deelsteps, etectera) omarmt. De regering gelooft dat het me kan bijdragen tot een dalend Autogebruik en een meer multimodale mobiliteit. Dat is in lijn is met het gewestelijk mobilteitsplan Good Move.

Minister van mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) heeft een besluit klaar om de markt van deelsteps en -fietsen in Brussel beter te reguleren. Er komt een numerus claususop het aantal steps en de deelstepbedrijven zullen zich aan een aantal Voorwaarden moeten houden. De strijd tegen het wildparkeren wordt opgevoerd.

Het Voorstel is vorige week besproken op de ministerraad. Het is nog niet goedgekeurd maar BRUZZ kon het plan al inkijken.

Belangrijk vooraf is dat de Brusselse regering de nieuwe micromobiliteit (deelsteps, etectera) omarmt. De regering gelooft dat het me kan bijdragen tot een dalend Autogebruik en een meer multimodale mobiliteit. Dat is in lijn is met het gewestelijk mobilteitsplan Good Move.

De regering Kan ook niet om het succes heen. Elke dag worden er in de hoofstad maar liefst 60.000 ritten uitgevoerd met free float deelvoertuigen (vooral steps en Fietsen). De deelstep raakt dus goed ingeburgerd.

Tegelijk Wil de regering een rem zetten op de ongebreidelde toename van het aantal escalier.

Vandaag zijn acht deelstepbedrijven actief in Brussel, goed voor 23.500 steps, 3.600 deelfietsen en 170 deelscooters.

Er is voor gekozen om niet het aantal deelstepbedrijven te beperken, zoals in Parijs, maar Wel om per deelstepbedrijf slechts een maximaal aantal deelsteps toe te laten.

Strijd Tegen Wildparkeren

De Deelstepbedrijven zullen moeten deelnemen aan een openbare oproep. De twee best Geklasseerde bedrijven zullen Elk 5.000 steps kunnen uitbaten, de twee volgende bedrijven wapiti 1.500 marches. De andere bedrijven slechts 300 steps. De Brusselse regering wil met die laatste categorie innovatie toelaten in deze opkomende Markt.

De Maatregel zou zo het aantal steps een stuk onder de 14.000 moeten houden. Alle Bedorijven die een licentie bekomen kunnen Sowieso OOK 2.000 deelfietsen uitbaten en 300 scooters.

De Deelstepbedrijven zullen verder ook aan een aantal voorwaarden moeten voldoen. Zo zullen ze de data moeten delen met het Mobility as a Serviceproject van het Brussels Gewest, en zullen ze ook strenger gecontroleerd worden op het Wildparkeren. De regering wil de deelstepbedrijven hier in responsabiliseren.

Zones de dépôt Os de la SLA

Escalier Parkeren op voetpaden (waar dropzones zijn), op zebrapaden, fietspaden, op Opritten, rond parken, etcetera, est verboden. Steps mogen ook niet op de grond liggen. Gebeurt dat toch, dan zijn sancties mogelijk. Het is aan de Deelstepbedrijven om de gebruikers hier voor te waarschuwen en zo me het Wildparkeren in te tomen.

Zones de dépôt Zijn hiervoor de oplossing. Zes maanden geleden is een ordonnantie goedgekeurd In het parlement om het parkeren van de free floating deelvoertuigen beter te régelen. Heel wat lokale besturen zijn sindsdien dropzones aan het plannen, of Hebben die al. De stepbedrijven zijn hier voor vragende partij.

Heffing

Emplacement Tot Zullen de deelstepbedrijven ook een jaarlijkse heffing moeten betalen per uitgebaat deelvoertuig. Dat moet 835.000 euro opleveren voor het Brussels Gewest. De regering wil hiermee de dropzones inrichten en de controledienst op De strooisteps versterken, van twee mensen nu naar acht mensen in de toekomst. De deelstepbedrijven zullen ook moeten betalen als het gewest strooisteps moet Weghalen als die zich op een gevaarlijke plaats bevinden.

Het besluit is momenteel nog in bespreking binnen de Brusselse regering maar verwacht wordt Dat het een van de volgende weken kan worden goedgekeurd in eerste lezing. Daarna start het overleg met de sector, lokale besturen en mobiliteitsactoren, voor het dan, na advies van de Raad van State, definitief kan worden goedgekeurd.

Lees ons standpunt over mobiliteit