'Regering Jambon maakt controle begroting onmogelijk'

16 Juni 2022

'Regering Jambon maakt controle begroting onmogelijk'

'Als je alle cijfers samenlegt, dan kom je op een onduidelijkheid van 1,9 miljard voor ons land, waarvan 1 miljard direct gelinkt is aan de Vlaamse begroting.' (Björn Rzoska)

Voor 1,9 miljard aan middelen is het onduidelijk welke regering in ons land er gebruik van kan maken. Dat berekende Groen-fractieleider Björn Rzoska op basis van gegevens van het Rekenhof. Die laatste tikt de Vlaamse regering daarover op de vingers. 'Verschillende uitgaven en inkomsten worden binnen ons land verdeeld onder de verschillende regeringen. Maar doordat de Vlaamse regering systematisch weigert om duidelijke afspraken te maken met de andere regeringen in dit land, is het compleet onduidelijk wie welke middelen zal uitgeven en ontvangen. Dat maakt het voor het parlement onmogelijk om de begroting te kunnen opvolgen en controleren', hekelt Rzoska.

De Groen-fractieleider roept de regering Jambon op om klaarheid te scheppen in de begrotingscijfers en af te stemmen met de andere regeringen in dit land hoe de in- en uitkomsten verdeeld zullen worden. 'Als het over inkomsten gaat, is de regering Jambon er altijd als de kippen bij om zich middelen toe te eigenen. Maar als het om uitgaven gaat, staat ze als eerste op de rem om bij te dragen. Die dwarse houding zorgt ervoor dat er voor 1,9 miljard euro aan onduidelijkheid heerst, waarvan 1 miljard rechtstreeks gelinkt is aan de Vlaamse begroting.'

Wat de uitgaven betreft gaat het om een Europese bijdrage inzake recyclage van kunststofafval (plasticbijdrage), goed voor 156 miljoen euro in 2022 en het terugstorten van corona-uitgaven aan de federale overheid, namelijk geld dat voorzien was voor vaccinatie (302 miljoen euro) en preventie (124 miljoen euro). De inkomstenposten waar onduidelijkheid over is over wie op welke middelen kan rekenen zijn middelen van het Brexitfonds, goed voor 381,7 miljoen euro; ontvangsten van de Europese emissiehandel, goed voor 430 miljoen euro; 39 miljoen euro aan inkomsten voor 5G-licenties en een RIZIV-vordering van 489,4 miljoen euro.

'Als je alle cijfers samenlegt, dan kom je op een onduidelijkheid van 1,9 miljard voor ons land, waarvan 1 miljard direct gelinkt is aan de Vlaamse begroting. Dat is ontzettend veel geld en toch gaat de regering Jambon er zo laks mee om. Deze manier van werken is onhoudbaar, de regering moet overleggen met de andere entiteiten in ons land en snel klare wijn schenken', besluit Rzoska.