Deal natuurherstelwet beschermt bossen en rivieren

10 November 2023

Deal natuurherstelwet beschermt bossen en rivieren

"Er ligt een belangrijk akkoord op tafel dat onze bossen en onze rivieren zal beschermen. Dankzij druk van de groenen zal in 20% van het land- en zeegebied de natuur hersteld worden. De natuur in en rond onze steden en dorpen gaat er dus eindelijk op vooruit. Ook voor de bescherming van onze bestuivers zoals onze bijen en voor onze veengebieden hebben we keihard gevochten."

Vannacht hebben de Europese lidstaten, de Commissie en het Europees Parlement een deal bereikt over de natuurherstelwet. Europees Parlementslid voor Groen Sara Matthieu spreekt van een grote stap voor de bescherming van onze natuur en gezondheid: "Er ligt een belangrijk akkoord op tafel dat onze bossen en onze rivieren zal beschermen. Dankzij druk van de groenen zal in 20% van het land- en zeegebied de natuur hersteld worden. De natuur in en rond onze steden en dorpen gaat er dus eindelijk op vooruit. Ook voor de bescherming van onze bestuivers zoals onze bijen en voor onze veengebieden hebben we keihard gevochten."

Betere deal dan wetsvoorstel parlement
Conservatieve fracties hebben er alles aan gedaan om het Europees natuurherstel af te zwakken. Daarom zit in de deal meer flexibiliteit voor lidstaten in het behalen van de doelstellingen. Maar de deal die vannacht is afgeklopt is ambitieuzer dan het wetsvoorstel dat het Parlement bekwam, zegt Matthieu: "Ik ben tevreden dat de pauzeknop op natuur, klimaat en onze gezondheid definitief van de baan is, zoals premier De Croo en de Franse president Macron tevergeefs bepleitten. We zijn allemaal afhankelijk van de natuur voor de lucht die we inademen, het water dat we drinken en het voedsel dat we eten. Natuurherstel is bovendien onze beste bescherming tegen klimaatopwarming."

Bijen worden beschermd
Dankzij druk van de Europese groenen wordt de bescherming van onze veengebieden terug in het natuurherstelplan geïmplementeerd: "Veengebieden zijn ontzettend belangrijk als natuurlijke CO2-opslag voor klimaatbescherming en het zijn belangrijke ecosystemen voor het behoud van dier- en plantensoorten. De conservatieve fracties hechten hier geen waarde aan, maar zeker in een volgebouwd gebied als Vlaanderen moeten we extra waakzaam zijn over de weinige natuur die ons nog rest."

Maar ook de bijenpopulaties in Europa moeten erop vooruit. Vanaf 2030 moeten Europese lidstaten elke 6 jaar kunnen aantonen dat de bestuiverpopulaties in stijgende lijn gaan en niet verder verdwijnen. Een bijzonder werkgroep van de Europese Commissie moet daarop toezien.

Het vervolg
In januari of februari volgt de finale stemming in het Europees Parlement. "Ik stroop de mouwen op voor de gezondheid en het milieu van ons allemaal", aldus Matthieu.

 

 

>Volg het werk van Sara op de voet