Discriminatie huurmarkt: 'Voer eindelijk praktijktesten in'

23 Juni 2022

Discriminatie huurmarkt: 'Voer eindelijk praktijktesten in'

Het is onbegrijpelijk dat de regering Jambon onderzoek na onderzoek negeert en daarmee mensen het recht op een woning ontzegt.' (Celia Groothedde)  

Uit het jaarverslag 2021 van Unia blijkt hoe er steeds meer gediscrimineerd wordt op de huurmarkt. Discriminatie op basis van inkomen komt het vaakst voor gevolgd door raciale criteria en handicap. De oplossing is nochtans eenvoudig: voer reactieve én proactieve praktijktesten in en voer actief beleid. Het is onbegrijpelijk dat de regering Jambon onderzoek na onderzoek negeert en daarmee mensen het recht op een woning ontzegt', reageert Groen-parlementslid Celia Groothedde.

De Groen-politica stipt aan dat steden die zelf ingrijpen en een slim antidiscriminatiebeleid ontwikkelen, positieve resultaten boeken. 'Steden die middelen en kennis hebben om het probleem aan te pakken - zoals Gent - zetten stappen vooruit en zorgen voor meer gelijke kansen. Maar het is absurd dat lokale besturen die, in tegenstelling tot de regering Jambon, het probleem wél erkennen en aanpakken daarin niet ondersteund worden. Wanneer gaat de Vlaamse regering eindelijk eens beleid voeren voor álle Vlamingen?' besluit Groothedde.

In het jaarverslag van Unia valt te lezen dat “huisvesting” goed is voor 45,8% van de geopende discriminatiedossiers in het domein ‘goederen en diensten’. Sinds 2016 neemt dit aantal toe. De wooncrisis vergroot volgens Unia het discriminatierisico door het gebrek aan betaalbare en kwalitatieve huisvesting.

Kandidaat-huurders worden vooral gediscrimineerd omwille van de aard van hun inkomen. Dat is zo in bijna 41% van de dossiers. Daarnaast behandelde Unia ook discriminatiedossiers inzake huisvesting omwille van raciale criteria (30,5%) en omwille van handicap (10,5%).

Ontdek ons standpunt over betaalbaar wonen