Gezinnen betalen tot twee keer meer voor drinkwater dan industrie

19 Juni 2023

Gezinnen betalen tot twee keer meer voor drinkwater dan industrie

'Drinkwater wordt steeds schaarser. Dat de industrie nog altijd water kan verbruiken aan spotprijzen die vastgelegd worden in geheime contracten, is onrechtvaardig en onhoudbaar. Ik begrijp niet dat minister Demir dit laat gebeuren.'

Drinkwaterbedrijf Water-link laat gezinnen twee keer meer betalen voor de levering van drinkwater dan de industrie. Daar komt bij dat hoe meer water de industrie verbruikt, hoe goedkoper het tarief wordt, terwijl voor burgers de kost net stijgt wanneer ze meer verbruiken. Groen-fractieleider Mieke Schauvliege kon de ongelijkheid blootleggen op basis van cijfers die ze opvroeg bij de minister en die nergens publiekelijk te vinden zijn. 'Terwijl de Vlaamse regering burgers aanspoort na te denken over hun waterverbruik door slimme prijszetting, verbruikt de Antwerpse industrie tientallen miljarden liters drinkwater aan de helft van de prijs. Drinkwater wordt steeds schaarser. Dat de industrie nog altijd water kan verbruiken aan spotprijzen die vastgelegd worden in geheime contracten, is onrechtvaardig en onhoudbaar. Ik begrijp niet dat minister Demir dit laat gebeuren', klinkt het scherp bij Schauvliege. De groene oppositieleidster dringt aan op een nieuwe prijszetting die rechtvaardiger is voor burgers én die de industrie dwingt om spaarzaam om te gaan met water.

In Vlaanderen zijn er 6 drinkwaterbedrijven, waarvan 4 grote, waaronder Water-link. Water-link is tegelijk ook de grootste leverancier aan de industrie, voornamelijk dan de grote Antwerpse havenbedrijven: jaarlijks levert het bedrijf meer dan 62,6 miljoen kubieke meter drinkwater aan grote bedrijven. Hoeveel watermaatschappijen hun klanten aanrekenen voor drinkwater, dat wordt opgevolgd door de waterregulator die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid valt van minister Demir. De drinkwaterprijzen voor de industrie zijn niet gemakkelijk vast te krijgen: ze worden vakkundig afgeschermd. Schauvliege: 'Wanneer je zoekt naar waterprijzen voor particulieren, dan vind je dat met één zoekopdracht op het internet. Voor de industrie is er ook een tariefplan, maar die prijzen staan bol van de uitzonderingen die bedrijven in aparte contracten onderhandelen en vervolgens zorgvuldig geheim worden gehouden. Het is onrechtvaardig dat er zo gemarchandeerd kan worden over de drinkwaterprijzen voor de industrie en dat minister Demir dat laat gebeuren.'

Aan de hand van verschillende schriftelijke vragen kon de Groen-fractieleider berekenen dat je als burger gemiddeld 1,92 euro betaalt voor een kubieke meter water bij Water-link, terwijl grootverbruikers gemiddeld slechts 0,85 euro betalen voor dezelfde hoeveelheid, een prijsverschil van meer dan het dubbele. Daarmee onderscheidt Water-link zich van de drie andere grote waterbedrijven in Vlaanderen. Farys, PIDPA en De Watergroep rekenen hun particuliere klanten doorgaans 15 à 20 procent meer aan dan de grootverbruikers. 'Water-link levert de Antwerpse industrie véél meer water dan de huishoudens, zelfs meer dan het dubbel. En toch is de totale factuur voor de industrie ongeveer gelijk aan de totale factuur voor de burgers, die veel minder water verbruiken. Minister Demir heeft er blijkbaar geen problemen mee dat de prijszetting gebeurt op maat van de industrie en dat vervolgens de gewone Vlamingen de kosten moeten compenseren', hekelt Schauvliege.

Droogte
Drinkwater wordt steeds kostbaarder. Zeker in periodes van droogte is de situatie de voorbije jaren al verschillende keren kritiek geweest en ook vandaag gaan de eerste alarmsignalen alweer af na enkele weken zonder regen. Doordat drinkwater steeds schaarser wordt, steeg de waterprijs de voorbije jaren. Om buitensporig waterverbruik te ontmoedigen, betaal je als burger bovendien meer voor je drinkwater naargelang je meer verbruikt. Voor de industrie geldt echter het omgekeerde: de grote bedrijven die het meeste water verbruiken, krijgen de laagste prijzen per kubieke meter.

Schauvliege besluit: 'Dit dossier stinkt langs alle kanten. Niet alleen betaalt de industrie algemeen sowieso al véél minder voor drinkwater, de allergrootste verbruikers krijgen de scherpste prijzen toegekend. Als minister Demir de onrechtvaardigheid wil aanpakken én ervoor wil zorgen dat ook bedrijven inspanningen doen om hun drinkwaterverbruik te verminderen, dan is er dringend nood aan een scherpere prijszetting en bindende doelstellingen om dat af te dwingen.'

Volg het nieuws van Mieke