Ecolo-Groen wil werking van controleorgaan politiediensten (Comité P) verbeteren

24 April 2023

Ecolo-Groen wil werking van controleorgaan politiediensten (Comité P) verbeteren

Voor Ecolo-Groen is een goede en onafhankelijke democratische controle op de werking van de politie essentieel. Daarom wil Groen-parlementslid Stefaan Van Hecke de onafhankelijkheid en doeltreffendheid van het Vast Comité P ('de waakhond van de politie') versterken.

“Het Comité P voert controleonderzoeken uit naar aanleiding van klachten van burgers tegen politieagenten en is daarom één van de belangrijkste onderdelen van het controlesysteem van de politiediensten in België,” zegt Stefaan Van Hecke, federaal parlementslid voor Groen, en lid van de Parlementaire Begeleidingscommissie dat toezicht houdt op de werking van het Comité P en I. “Het is belangrijk dat we de werking blijven verbeteren en doeltreffender maken, daarom dient Ecolo-Groen 4 voorstellen in.”

Onafhankelijkheid waarborgen

Eerst en vooral stelt Ecolo-Groen een evenwichtigere samenstelling van het Comité P voor, om de onafhankelijkheid te waarborgen. Vandaag zijn 3/4de van de leden van de controledienst van het Comité P gedetacheerd door de politie. Verschillende internationale mensenrechtentoezichthouders, zoals het United Nations Committee against Torture (CAT) en de European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) stellen zich daar vragen bij, namelijk hoe zeker kunnen we zijn dat ze onpartijdig zijn, aangezien ze ooit weer bij de politie kunnen gaan werken.

“Onafhankelijkheid is heel belangrijk voor een externe controle-instantie en daar mag ook geen enkele twijfel over bestaan”, legt Stefaan Van Hecke uit. Hij legt daarom samen met zijn collega Julie Chanson een voorstel neer om een evenwichtigere samenstelling van het toezichtsorgaan wettelijk te verankeren: het aantal gedetacheerden van de politiediensten zou dan niet langer meer dan de helft van de leden kunnen zijn. “Deze maatregel zal de onafhankelijkheid van de controledienst van de politiediensten beter waarborgen, wat een meerwaarde is zowel voor de burger, voor de politieambtenaren als voor het Comité P zelf".

Een pakket van 4 voorstellen

Daarnaast leggen de groenen nog 3 andere voorstellen neer in het parlement om de werking van het comité P te verbeteren.
- Het verzekeren van expertise in mensenrechten bij het Vast Comité P. Expertise in mensenrechten wordt één van de voorwaarden voor de benoeming van leden van het Vast Comité P en hun plaatsvervangers. Zo zal het voor elke kandidaat en voor het orgaan dat de benoemingen doet volstrekt duidelijk zijn dat expertise op het vlak van mensenrechten ook belangrijk is om een ​​representatieve samenstelling van het Comité P te verzekeren.
- Een verplichte, jaarlijkse steekproef van klachten en aangiften. Vandaag beschikt het Comité P over een hele reeks gegevens en data, maar ze heeft niet de plicht die te analyseren. Met een jaarlijkse steekproef kunnen diensten ertoe worden aangezet om sneller problemen aan het licht te doen komen en bv. de juiste remediëring te vinden.
- De verplichting voor leden van de politie om sterfgevallen in het kader van een politie-interventie, schietincidenten en gebruik van geweld met ernstig letsel rechtstreeks aan het Comité P te melden. Momenteel is het enkel verplicht om misdaden en wanbedrijven te melden. Door meer incidenten verplicht te melden, zorgen we ervoor dat de controledienst altijd op de hoogte is en indien nodig ook een onderzoek kan openen.

Lees ons standpunt over veiligheid en justitie